Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
История
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 За нас  
 

РАЙОНЕН СЪД - ГРАД   ХАСКОВО
БУЛ.   “БЪЛГАРИЯ“ № 144
ТЕЛ.:    038/601902 ; 
ФАКС:  038/601905
E-MAIL: rshaskovo@mbox.contact.bg, haskovo-rs@justice.bg

 

Местонахождение
Компетентност
Съдебен район
Кратко представяне
 ААМАР обявява 17-ти съд за "Съд-модел"

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР