Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
История
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Съдебни актове по граждански дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела -2016г.
Съдебни актове по граждански дела-2016 г.
Постановени съдебни актове 2013г. - 2015г.
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 За нас  
 

 

Местонахождение
Компетентност
Съдебен район
Кратко представяне
 ААМАР обявява 17-ти съд за "Съд-модел"

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР