Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Указания за потребители  
 

Указания

 за потребителите

Относно:начина за достъп до публикуваните съдебни актове на Районен съд-Хасково - 

 

За хора с увредено зрение

От 09.12.2011 година в Районен съд-Хасково се използва софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0, който преобразува писмения текст в говор. Софтуерният продукт за синтез на реч е полезен на категорията от хора с особени нужди- незрящите и хората със зрителни увреждания, както и на тези с нарушения в слуха, неграмотните и възрастните хора, като им осигурява улеснен достъп до правосъдие. По този начин, те сами могат да получават необходимата им информация, относно движението на делото, както и да се запознават със съдебния акт. 

Софтуерният продукт за синтез на реч е инсталиран на преносим компютър, и предоставя възможността да бъде позван при необходимост, в което и да е деловодство или съдебна зала на Районен съд-Хасково. Използването на софтуерния продукт за синтез на реч се асистира от Системния администратор на съда.

За повече информация: Съдебна палата - град Хасково, бул. "България" № 144, етаж 1, стая №15Б - системен администратор на РС-Хасково.

 ЗВУКОВА ВЕРСИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР