Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Контакти  
 

 

 

РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО

 

 

АДРЕС: ГРАД ХАСКОВО 6300, БУЛ." БЪЛГАРИЯ" №144,

             СЪДЕБНА ПАЛАТА I-ВИ ЕТАЖ

ФАКС:  038/ 601905

E-MAIL: RSHASKOVO@MBOX.CONTACT.BG ; haskovo-rs@justice.bg

 

  


За справки се обръщайте към

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР: 038/601844

  

 


  

 

Административен секретар: 038/ 601902; факс: 038/601905

Главен счетоводител: 038/ 601913

Касиер – домакин: 038/ 601909

Системен администратор: 038/ 601919

Регистратура: 038/ 601917 

 


 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР