Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2016г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Обяви за работа в Районен съд - Хасково  
 

                                                     РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО

Конкурс за длъжността "ЧИСТАЧ"

Заповед на Адм.ръководител-Председател на Районен съд-Хасково -

Обявление конкурс "Чистач"-

 Длъжностна характеристика "Чистач"-

Заповед №АД-47/12.03.2018г. на Адм.ръководител-Председател на РС-Хасково  -

 Протокол от 19.03.2018г. конкурс "Чистач"-

 Списък на допуснатите кандидати - конкурс "Чистач"-

 Списък на недопуснатите кандидати - конкурс "Чистач"-

 

 Протокол от 12.04.2018г. конкурс "Чистач"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР