Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2016г.
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Новини  
 

НОВИНИ

09.01.2018г.

Във връзка с годишна инвентаризация на делата в Районен съд – Хасково, на основание чл. 9, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата и Заповед на Административния ръководител на Районен съд – Хасково № АД- от 0.01.201 г., считано от 1.01.201г. до 31.01.201г. вкл. , справки по делата в Гражданско деловодство“  и  в „Наказателно деловодство“ на Районен съд – Хасково, ще се извършват със следното работно време:
Сутрин: от 09.00 часа до 11 часа;
   Следобед: от 15.00 часа до 17.00 часа.
 
Без прекъсване през целия работен ден справки по дела на Районен съд – Хасково ще се извършват по деловодната програма на „Информационен център“ на етаж І на Съдебна палата – Хасково.

18.12.2017г.

За проявен висок професионализъм, компетентност при осъществяване на Образователната програма и принос за отличаването на ВСС със специалната награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа, Висшият съдебен съвет удостои с отличие „служебна благодарност и грамота” съдиите от Районен съд – Хасково Пламен Георгиев, Даниела Николова, Павлина Господинова, Нели Иванова и Петър Вунов, участвали като лектори в реализирането на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
                                                                                
                                                                                          От Районен съд- Хасково

03.11.2017г.

За четвърта поредна година РС- Хасково, РП- Хасково, ОС- Хасково и ОП- Хасково ще участват в Образователната програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“- съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.
Органите на съдебната власт от Хасковския съдебен окръг са неизменни участници в програмата от стартирането й през 2014 година. Тази година училище- партньор по програмата ще бъде Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен “ гр. Хасково. Мероприятията по програмата ще се проведат с участието на ученици от 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас.
Програмата ще стартира на 6 ноември /понеделник/ 2017 г. от 14.30 часа с Брифинг в зала „Хасково“ на Община Хасково с участието на г-жа Миглена Тянкова- председател на ОС- Хасково, г-н Пламен Георгиев - председател на РС- Хасково, г-жа Дарина Славова – зам.окръжен прокурор на ОП - Хасково, г-н Румен Сираков – районен прокурор на РП- Хасково, г-жа Мариела Златева – директор на ПГДС “Цар Иван Асен “, г-н Добри Беливанов- кмет на Община Хасково, г-жа Златка Борисова – преподавател в ПГДС „Цар Иван Асен “.
Непосредствено след брифинга, програмата ще стартира с първата лекция пред ученици от 10 клас - „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.“ Лектори: Антон Стоянов - прокурор от ОП- Хасково и Стратимир Димитров- съдия от ОС- Хасково.

25.07.2017г.

         Днес, 25.07.2017г. от 11.00 часа, Съдебна зала №4 на Районен съд-Хасково се състоя официалното встъпване на Съдия Пламен Георгиев в длъжност Административен ръководител - Председател на Районен съд - Хасково, на което присъстваха Председателя на Окръжен съд - Хасково Миглена Тянкова, съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители от Районен съд-Хасково, Председателят на Съвета на съдебните заседатели при Районен съд-Хасково, както и представители на местните медии.

          След официалното встъпване в длъжност, съвместно с Административния ръководител-Председател на Окръжен съд-Хасково, новият Административен ръководител-Председател на Районен съд-Хасково деде брифинг за представителите на медиите, които присъстваха на събитието.

 

24.07.2017г.

С Решение по т.2 по Протокол №30 от заседание, проведено на 19.07.2017г. на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, Съдия Пламен Стоянов Георгиев беше избран единодушно за Административен ръководител-председател на Районен съд - Хасково с мнозинство 12 гласа "за" и 0 гласа "против". На 25.07.2017г. от 11,00 часа, в Съдебна зала №4 на Районен съд-Хасково ще се състои официалното встъпване в длъжност на съдия Пламен Георгиев в длъжност Административен ръководител-Председател на Районен съд-Хасково, в присъсвието на на Председателя на Окръжен съд-Хасково Миглена Тянкова, съдии и съдебни служители от Районен съд -Хасково.гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР