Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2016г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Новини  
 

НОВИНИ

08.06.2018г.

На 11 юни 2018 г. от 14:00 часа в Съдебна палата гр.Хасково ще се проведе заключителната част от Образователна програма "Съдебната власт–информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" през учебната 2017/2018 г., на която ще бъдат връчени грамоти и награди на учениците, които взеха участие в нея. Образователната програма се осъществи съвместно от Окръжен съд–Хасково, Районен съд–Хасково, Окръжна прокуратура –Хасково, Районна прокуратура–Хасково и Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ" гр.Хасково – училище-партньор в Програма за учебната 2017/2018г.

14.05.2018г.

Като поредна инициатива в рамките на информационната кампания „Ден на отворените врати“ и в изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" през учебната 2017/2018 година, осъществявана съвместно от Окръжен съд–Хасково, Районен съд–Хасково, Окръжна прокуратура –Хасково и  Районна прокуратура–Хасково, на 10.05.2018 г. от 14:30 часа в зала № 6 на Окръжен съд – Хасково традиционно се проведе симулативен наказателен процес с участници ученици от Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ" гр.Хасково – училище-партньор в Образователната програма.

Под ръководството но действащи магистрати от състава на Районен съд - Хасково и на Районна прокуратура-Хасково, в лицето на съдия Петър Вунов и прокурор Мирослав Кръстев и по предварително подготвен казус, засягащ актуалната за обществото тема за приложението на неизбежната отбрана, учениците се въплътиха в ролите на Съда, страните и участниците в съдебния процес. 

В залата присъстваха Административният ръководител-председател на Окръжен съд – Хасково г-жа Миглена Тянкова, Зам. административният ръководител-Зам.председател на Районен съд–Хасково г-жа Даниела Николова, Административният ръководител на Районна прокуратура – Хасково г-н Румен Сираков, г-н Стратимир Димитров–Съдия в Окръжен съд–Хасково, г-н Петър Вунов – Съдия в Районен съд–Хасково, както и Директорът на учебното заведение –партньор в Образователната програма г-жа Мариела Златева.

Магистратите приветстваха учениците за отличното представяне, след което всеки един от гимназистите получи екземпляр от Конституцията на Република България. Целта на така проведената инициатива отново бе насочена към популяризиране дейността на съда и прокуратурата сред подрастващите,към утвърждаването у тях на уважение и доверие към закона и институциите, за повишаване на правната култура и за оформянето им като личности.

     

Снимки от събитието може да видите тук -

                                                                                               от Окръжен съд – Хасково и Районен съд – Хасково 

18.04.2018г.

          На 16.04.2018 г., по случай Деня на Българската Конституция и професионален празник на българските юристи и съдебни служители, в Съдебна палата – Хасково, бул. „България” № 144, за поредна година се проведе Ден на отворените врати, организиран съвместно от Окръжен съд – Хасково и  Районен съд – Хасково. 

            В Деня на отворените врати беше предоставен свободен достъп на гражданите до службите и съдебните зали, с възможност на желаещите да разгледат съдебната палата и да се запознаят със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на отделните служби.  

            Съдебната палата беше посетена от ученици от Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ " гр.Хасково, партньор в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, които бяха посрещнати от г-жа Миглена Тянкова – Административен ръководител  на Окръжен съд–Хасково, г-жа Милена Дечева – Заместник на административния ръководител на Окръжен съд-Хасково и г-жа Даниела Николова –Заместник на административния ръководител на Районен  съд–Хасково. Учениците бяха запознати със структурата на съдебната система, след което бяха разведени из службите и съдебните зали на Окръжен съд –Хасково и на Районен съд–Хасково от г-н Стратимир Димитров  – Съдия при Окръжен съд –Хасково и г-н Петър Вунов – Съдия при Районен съд–Хасково, които подробно запознаха гостите с функциите на отделните служби и работата на магистратите и съдебните служители.  

            От 14.00 часа в кабинета на Председателя на Районен съд–Хасково беше проведена инициативата „Председател на съда за един ден“, в присъствието на ученици от Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ " гр.Хасково и представители на местните медии. В ролята на Председател на Окръжен съд–Хасково и на Районен съд –Хасково влезнаха учениците Виктория Иванова и Иван Иванов, които с помощта на Зам. председателя на Районен съд – Хасково разпределиха постъпили в Районен съд–Хасково наказателни дела, чрез електронната система за разпределение на делата на принципа на случайния подбор.  

            Проведеният Ден на отворените врати в Съдебна палата – Хасково бе насочен към популяризиране дейността на съда сред подрастващите, за утвърждаването у тях на уважение и доверие към закона и институциите, за повишаване на правната им култура, за формирането им като личности. Денят бе оценен като изключително ползотворен и за организаторите и за участниците в него.  

Снимки от събитието може да видите тук -

                                                                                          от Окръжен съд – Хасково и

гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР