Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Новини  
 

НОВИНИ

12.02.2019г.

     За пета поредна година РС- Хасково, РП- Хасково, ОС- Хасково и ОП- Хасково ще участват в Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ - съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Тази година училище - партньор по програмата ще бъде Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ - Хасково“. Мероприятията по програмата ще се проведат с ученици от 8, 9, 10 и 11 класове.

    Програмата ще стартира на 13.02.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа с Брифинг в зала „Хасково“ на община Хасково.  

   Непосредствено след брифинга програмата ще стартира с първата лекция пред ученици - „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица“ с лектор д-р Иван Добринов – Държавна психиатрична болница – Раднево, Даниела Николова - Заместник административен ръководител-Заместник председател на Районен съд - Хасково и Юлия Динкова - секретар на МКБППМН.гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР