Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2016г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Новини  
 

НОВИНИ

13.11.2018г.

          На 13.11.2018 г. в Районен съд-Хасково е образувано Частно наказателно дело №1528/2018г. по постъпило искане от Районна прокуратура-Хасково, за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на А.К.Я.-обвиняем по Досъдебно производство №1407/2018г. по описа на РУ на МВР-Хасково за престъпление по чл.325,ал.5, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и б. "б" от Наказателния кодекс. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.11.2018г. от 11:00 часа.

07.11.2018 г.

          На 06.11.2018г. в Районен съд – Хасково е образувано Наказателно дело от общ характер №1513/2018г. по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Хасково против А.Ш., на 20 години, за това, че на 3.12.2017г., край град Хасково, причинил на длъжностно лице „горски стражар“, при изпълнение на службата му, леки телесни повреди-престъпление по чл.131, ал.1, т. 1, вр. чл.130, ал.2 от Наказателния кодекс. Делото е насрочено за разглеждане от съда в разпоредително съдебно заседание на 04.12.2018 г. от 09.00 часа.  

03.09.2018г.

На 03.09.2018 г., в изпълнение на длъжността Държавен съдебен изпълнител при Районен съд–Хасково встъпи г-жа Кремена Делчева Маджурова - Тодорова,  на основание сключен Трудов договор № СД-01-633/20.08.2018г. с Министерство на правосъдието при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда – до заемането на длъжността въз основа на конкурс. В съдебна зала №5 на Районен съд–Хасково, в присъствието на съдии, съдия по вписванията и съдебни служители, г-жа Маджурова–Тодорова официално положи клетва по чл. 158 от Закона за съдебната власт и подписа акт за встъпване в длъжност. Кремена Маджурова – Тодорова е юрист с продължителен юридически стаж, като до встъпването си в длъжност „Държавен съдебен изпълнител“ при Районен съд–Хасково е работила като главен юрисконсулт в ТД на НАП–Пловдив офис Хасково. 

            На същата дата – 03.09.2018г., съдия Васил Панайотов от Районен съд–Хасково започва провеждане на едногодишен стаж в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Франция, по Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение, осъществявана в партньорство с Националния институт на правосъдието–София. Кандидатурата на съдия Панайотов за участие в Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение е одобрена, след проведена процедура по подбор на участниците, която се извършва в Европейския съд по правата на човека.   

08.06.2018г.

         На 11 юни 2018 г. от 14:00 часа в Съдебна палата гр.Хасково ще се проведе заключителната част от Образователна програма "Съдебната власт–информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" през учебната 2017/2018 г., на която ще бъдат връчени грамоти и награди на учениците, които взеха участие в нея. Образователната програма се осъществи съвместно от Окръжен съд–Хасково,Районен съд–Хасково,Окръжна прокуратура –Хасково,Районна прокуратура–Хасково и Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ" гр.Хасково – училище-партньор в Програма за учебната 2017/2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР