Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 ААМР обявява 17-ти съд за “Съд-модел”  
 

 
 
 


                                                   Предишният председател на Районен съд – Хасково Миглена Тянкова (в периода от 2004г. до месец март 2012г. )  получава отличие за съд-модел от директора на Мисията на ААМР за България Майк Фриц.


Районен съд - Хасково, който беше сред съдилищата, осъществяващи най-ефективна работа в сферата на съдебната реформа в програмата “Съдилища - партньори”, стана поредният съд-модел на ААМР на 15 декември 2006 година. Районен съд – Хасково получи отличието си само малко над година, след като започна усилената си работа по Плана за подобряване на работата на съда, процес, който активно се подпомага от Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР. Директорът на Мисията на ААМР връчи отличието на Председателя на съда Миглена Тянкова (периода от 2004г. до м.март 2012г.) на церемония, на която присъстваха представители на окръжната прокуратура, следствието, полицията, както и кметове от областта и областният управител на Хасково.

Районен съд – Хасково стана 17-ия съд в България, който беше признат за усилията си за повишаване на прозрачността, отчетността и ефикасността. Районният съд възприе систематичен подход за подобряване на управлението на делопотока, като се започне с анализ на работата в съда отпреди три години, налагане на дисциплинарни мерки за съдиите, които бавят делата след законоустановените срокове, както и приемането на нови срокове, определени и разпоредени от съда.

На церемонията директорът на ИУСС съдия Кен Стюарт се спря на някои от конкретните постижения на новия съд-модел, постигнати по Плана за подобряване на работата на съда.

За да подобри отчетността си, съдът използва програма за разпределянето на делата на случаен принцип, предоставена от ВСС, както и практики за подбор и наемане на съдебни служители. Съдиите и съдебните служители участват в обучения, организирани от ИУСС, Националния институт на правосъдието и Националното сдружение на съдебните служители. Съдът подобри работата си с обществеността чрез използване на указателните табели, информационните табла и брошури, а работата на съдебната администрация е подобрена чрез срещи на съдиите и адвокатите, както и редовни срещи на всички съдии от съда.
гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР