Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Анкета  
 Анкета


ПРОУЧВАНЕ НА ОЧАКВАНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ РАЙОНЕН СЪД- ХАСКОВО
1.  Лесно ли намирате информация за администрацията на Районен съд- Хасково и нейните услуги?
а)  Да
б)  Не
в)  Вашата препоръка.......................................................

2.  Лесно ли се ориентирате към коя служба в Районен съд- Хасково трябва да се обърнете?
а)  Да
б)  Не
в)  Вашата препоръка:....

3.  Колко според Вас трябва да е времето за което да Ви обслужат в която и да е служба в Районен съд- Хасково?
а)  до 5 минути
б)  до 10 минути
в)  до 15 минути
г)  колкото е необходимо
д)  Вашата препоръка: ........

4.  Необходима ли Ви е информация и помощ при подаване на документи в Районен съд- Хасково?
а)  Винаги
б)  Понякога
в)  Не ми е необходима помощ
г)  Вашата препоръка: .....

5.  Достатъчно ли е при предоставянето на услуги на гражданите, съдебните служители да бъдат компетентни и да се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискр
а)  Да
б)  До известна степен
в)  Не
г)  Вашата препоръка: ........................

6.  Има ли аспект от обслужването в Районен съд- Хасково който смятате, че се нуждае от подобрение?
а)  Да
б)  Не

 
гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР