Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Указател  
 Указател Районен съд - Хасково

I - ви етаж
  
Информационен център Обслужва РС-Хасково и Окръжен съд-Хасково
Зала № 5
Съдебна зала
Стая № 1
Съдия 
Стая № 2 А
Съдия
Стая № 2 Б
Съдия
Стая № 3
Съдия
Стая № 4
Зам. председател
Стая № 5
Съдия
Стая № 6
Председател
Стая № 7
Административен секретар
Стая № 9
“Гражданско деловодство”
Стая № 10
"Наказателно деловодство"
Стая № 11 Бюро "Съдимост"
Стая № 11
Служба "Регистратура"
Стая № 12
Държавни съдебни изпълнители
Стая № 12 А
"Съдебно - изпълнителна служба"
Стая № 13
Касиер - домакин
Зала № 4
Съдебна зала
Стая № 14 Служба "Съдебни секретари"
Стая № 14
Служба "Архив"
Зала № 3 Съдебна зала
Стая № 15 А Държавен съдебен изпълнител
Стая № 15 Б Главен счетоводител
Стая № 15 Б
Системен администратор
Стая № 15 В
Съдия
 
II - ри етаж

Стая № 15

Съдия

Стая № 16

Съдия
 
 
 
III - ти етаж

Стая № 44

Служба "Съдебни секретари"

Стая № 46

Зала за публични продани и "Стая за изслушване на деца"
 


гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР