Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Полезни връзки  
 Интернет


Окръжен съд - Хасково

Административен съд - Хасково

Окръжна прокуратура - Хасково

Районна прокуратура - Хасково

Адвокатска колегия - Хасково

Асоциация на държавните съдебни изпълнители

Българска асоциация за извън съдебно решаване на спорове

Институт за решаване на конфликти - Хасково

Единен регистър на медиаторите

Списък с медиатори
Table 'haskovo.court_folder_link' doesn't exist
select distinct(fl_id), fl_name from court_folder_link, link where fl_id=l_fl_id order by fl_order, fl_name