Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Общини / Кметства  
 Обслужвани общини

Община Хасково
гр.Хасково ; с.Александрово; с.Брягово с.Войводово ; с.Въгларово; с.Гарваново ; с.Големанци ; с.Горно Войводино ; с.Гълъбец ; с.Динево; с.Долно Войводино; с.Долно Големанци ; с.Елена ; с.Зорница; с.Клокотница; с.Книжовник; с.Книжовник; с.Козлец;с.Конуш; с.Корен;  с.Криво поле; с.Любеново; с.Малево; с.Манастир; с.Мандра ;с.Маслиново; с.Момино; с.Николово; с.Нова Надежда; с.Орлово; с.Подкрепа; с.Родопи; с.Стамболийски; с.Стойково; с.Текето; с.Тракиец; с.Узунджово; с.Широка поляна.

Община Стамболово
с.Балкан; с.Бял Кладенец; с.Воденци; с.Войводенец; с.Гледка; с.Голобрадово; с.Голям извор; с.Долно Ботево; с.Долно поле; с.Долно черковище; с.Жълти бряг; с.Зимовина;  с.Кладенец; с.Кралево; с.Лясковец; с.Маджари; с.Малък извор; с.Поповец; с.Пчелари; с.Пътниково с.Рабово; с.Светослав;  с.Силен; с.Стамболово; с.Тънково;  с.Царева поляна.

Община Минерални бани
с.Минерални бани ;с.Сусам ;с. Сърница ;с.Караманци ;с.Ангел Войвода;с.Боян Ботево ;
с.Татарево ;с.Брястово ;с.Спахиево ;с.Сираково; с.Колец ;с.Винево.гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР