Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Съдебни зали  
 Съдебни зали в Районен съд - Хасково


Районен съд - Хасково  разполага с три съдебни зали:

                                            


  • Съдебна зала №3 ;
  • Съдебна зала №4 ;
  • Съдебна зала №5 .     Протоколите от провежданите съдебни заседания се водят на компютри с лазерни принтери. В съдебните зали се води паралелен аудиозапис на заседанията.

    Съдебните зали са снабдени с климатици, уредба с вътрешно и външно озвучаване и светлинно информационно табло.    ?
гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР