Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Служби  
 Служби в Районен съд - Хасково

 

За справки по делата се обръщайте към

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 тел.:038/601844

 

 

СЛУЖБА “РЕГИСТРАТУРА”

тел.: 038/ 601917
Работа с клиенти: от 09:00ч. до 17:00ч.

“НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО”  

тел.: 038/ 601915
Работа с клиенти: от 09:00ч. до 17:00ч.


“ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО” 

тел.: 038/ 601916
Работа с клиенти: от 09:00ч. до 17:00ч.

e-mail:hrs.gd@mbox.contact.bg

“СЪДЕБНО- ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА” 

тел.: 038/ 601914
Работа с клиенти: от 09:00ч. до 17:00ч.

БЮРО “СЪДИМОСТ” 

тел.: 038/ 601917
Работа с клиенти: от 09:00ч. до 17:00ч.

Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:
Заявление - подава се лично
Документ за самоличност
Вносна бележка за внесена държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Районен съд -Хасково.

СЛУЖБА “АРХИВ” 

тел: 038/ 601918
Работа с клиенти: от 09:00ч. до 17:00ч.

СЛУЖБА"СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ"
тел.: 038/ 601918  и  038/ 601921

 
гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР