Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Съдии  
 

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ ПРИ РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО

Административен ръководител – Председател на Районен съд - Хасково
Пламен Георгиев
Заместник адм. ръководител на Районен съд  Хасково
Даниела Николова
 
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
 
Ръководител ГО
Съдия
Нели Иванова
Съдия
Мария Ангелова
Съдия
Павлина Господинова
Съдия
Валентина Иванова
Съдия
Васил Панайотов
 Съдия
Петър Вунов
 
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
 
Ръководител НО
Съдия
Даниела Николова
Съдия
Мартин Кючуков
Съдия
Гроздан Грозев
Съдия
Пламен Георгиевгр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР