Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2016г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Отчетни доклади за дейността на Районен съд-Хасково  
 

 

 ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2017 година 

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2016 година 

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2015 година 

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2014 година 

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2013 година 

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2012 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2011 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2010 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Хасково 2009 годинагр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР