Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Частни съдебни изпълнители  
 

Частни съдебни изпълнители

град Хасково

1.Калинка Стайкова Араклиева - рег.№771

адрес: град Хасково, ул."Преслав" №31,  ет.3, офис 12

тел:038/626 662; 038/622 868


 

 

 2.Самуил Митков Пеев - рег.№874

адрес: град Хасково, ул."Преслав" №24, ет.4, офиси 1 и 2 

тел:038/630 063; 038/622 022


 

3.Захари Георгиев Запрянова- рег.№875

адрес: град Хасково, ул."Преслав" №28, ет.4

тел:038/ 626 444


 

4. Николета Маринова Кавакова-рег.№929

адрес: град Хасково, ул. "Сан Стефано" №6, ет.1

тел:038/620 506гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР