Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Декларации по ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Декларации    Декларации по ЗПКОНПИ  
 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР