Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Достъп до информация  
 

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО

ГРАД ХАСКОВО
БУЛ.   “БЪЛГАРИЯ“ № 144
ТЕЛ.: /038/ 601902 ;
ФАКС: /038/ 601905

е-mail: rshaskovo@mbox.contact.bg

Информация за дейността по ЗДОИ на РС-Хасково през 2018 г.-

Информация за дейността по ЗДОИ на РС-Хасково през 2017г.-

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация -

 

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация -

Заявление за достъп до обществена информация - 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР