Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Съдебни актове по граждански дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела -2016г.
Съдебни актове по граждански дела-2016 г.
Постановени съдебни актове 2013г. - 2015г.
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Достъп до информация  
 

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО

ГРАД ХАСКОВО
БУЛ.   “БЪЛГАРИЯ“ № 144
ТЕЛ.: /038/ 601902 ;
ФАКС: /038/ 601905

е-mail: rshaskovo@mbox.contact.bg

Информация за дейността по ЗДОИ на РС-Хасково през 2016г.-

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация -

Вътрешни правила за достъп до обществена информация -

Заявление за достъп до обществена информация - 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР