Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Съдебни актове по граждански дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела -2016г.
Съдебни актове по граждански дела-2016 г.
Постановени съдебни актове 2013г. - 2015г.
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Съдебни актове по наказателни дела -2016г.  
 

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО

СЪДЕБНИ АКТОВЕ - НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

2016г.  

Съдебни актове месец декември 2016 г. - 

Съдебни актове месец ноември 2016 г. - 

Съдебни актове месец октомври 2016 г. - 

Съдебни актове месец септември 2016 г. - 

Съдебни актове месец август 2016 г. - 

Съдебни актове месец юли 2016 г. - 

Съдебни актове месец юни 2016 г. - 

Съдебни актове месец май 2016 г. - 

Съдебни актове месец април 2016 г. - 

Съдебни актове месец март 2016 г.  - 

Съдебни актове месец февруари 2016 г. - 

Съдебни актове месец януари 2016 г. -  гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР