Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Съдебни актове по граждански дела-2016 г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела -2016г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Съдебни актове по граждански дела-2015г.
Съдебни актове по наказателни дела-2015г.
Съдебни актове по наказателни дела-2014 г.
Съдебни актове по граждански дела-2014 г.
Съдебни актове по граждански дела- 2013г.
Съдебни актове по наказателни дела- 2013г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.    Съдебни актове по граждански дела-2016 г.  
 

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО

СЪДЕБНИ АКТОВЕ - ГРАЖДАНСКИ и АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА (ГО)

2016г. 

Съдебни актове месец декември 2016 г. 

Съдебни актове месец ноември 2016 г. 

Съдебни актове месец октомври 2016 г. 

Съдебни актове месец септември 2016 г. 

Съдебни актове месец август 2016 г.

Съдебни актове месец юли 2016 г.

Съдебни актове месец юни 2016 г.

Съдебни актове месец май 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

Съдебни актове месец април 2016 г. - 

 

 

 

 

Съдебни актове месец март 2016 г. - 

 

 

 

Съдебни актове месец февруари 2016 г.

Съдебни актове месец януари 2016 г. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР