Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Анкета за граждани  
 

Уважаеми граждани,

          Вашите мнения  за работата на ВСС и съдебната власт можете да представите чрез нарочна анкета. Бланките са поставени в Съдебна палата - Хасково, етаж първи, стая № 9 – "Гражданско деловодство" и стая №10 – "Наказателно деловодство".

 Анкетата може да изтеглите от тук

и да изпратите на e-mail: haskovo-rs@justice.bg    или

да попълните on-line на сайта на Висш съдебен съвет -

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР