Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Ден на отворените врати  
 

        

На 16.04.2019г., по случай Деня на Българската Конституция и професионален празник на българските юристи и съдебни служители, в Съдебна палата – Хасково, бул. „България” № 144, за поредна година се проведе Ден на отворените врати, организиран съвместно от Окръжен съд – Хасково и  Районен съд – Хасково. 

В рамките на инициативата бе предоставен достъп на гражданите до службите и съдебните зали, с възможност на желаещите, както да разгледат съдебната палата, така и да се запознаят със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на отделните служби. Със съдействието на съдия Даниела Николова – Заместник – административен ръководител – Заместник – председател на РС – Хасково, ученици от Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ гр.Хасково, както и младите творци от Школа по приложни изкуства „Колорит“ при ОНЧ „Заря 1858“ успяха да надникнат отблизо в начина на функциониране на институцията и да се запознаят отблизо с работата на съда и на службите в него.

Във връзка с инициативата „Председател на съда за един ден“, от 10.30 часа в кабинета на Председателя на Районен съд–Хасково и в присъствие на техни съученици и връстници, както и на представители на медиите в ролята на Председател на Окръжен съд–Хасково и на Районен съд –Хасково влязоха Александър Димитров и Десислава Чипилова, ученици от Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ гр.Хасково и представители на медиите. Те имаха възможността да се запознаят отблизо с дейността и функциите на длъжността. Наред с това, с помощта на Председателя на Районен съд – Хасково те взеха участие и в разпределението на постъпили в Районен съд–Хасково наказателни дела, което се осъществи публично и чрез електронната система за разпределение на делата на принципа на случайния подбор.

По повод 140 години от приемането на Търновската конституция, в рамките на кампанията „Ден на отворените врати“ и по случай професионалния празник на юристите и съдебните служители, на 16.04.2019 г. от 11:00 часа в Съдебна плата в град Хасково бе открита изложба - базар, представена от школа по приложни изкуства „Колорит“ при ОНЧ „Заря 1858“. Проявата на младите творци, организирана съвместно с Окръжен съд – Хасково и Районен съд – Хасково беше с благотворителна цел, като в тази връзка предварително бяха изпратени покани до магистратите в съдебния район, до юристи и обществени личности, както и представители на медиите. Възможност за посещение на изложбата беше предоставена и на всички желаещи граждани при спазване на реда за достъп до Съдебната палата. Проявата на младите таланти предизвика голям интерес сред многобройните посетители – магистрати, адвокати, обществени личности, съдебни служители, гости и граждани, внесе настроение и приятно усещане у присъстващите на откриването и у посетилите изложбата, а благотворителната кауза на децата бе подкрепена от юристи и съдебни служители.

Като вече традиционна инициатива, в рамките на информационната кампания „Дни на отворените врати“,  на 17.04.2019 г. от 14:00 часа, в Зала № 6 на Окръжен съд – Хасково, се проведе симулативен наказателен процес, участници в който бяха ученици от Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ гр.Хасково. Училището е партньор и в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, съвместно осъществявана от Окръжен съд–Хасково, Районен съд–Хасково, Окръжна прокуратура –Хасково и Районна прокуратура–Хасково. 

По предварително подготвен казус, касаещ актуалната за обществото и конкретно подрастващите тема за трафика на хора, за вредното въздействие на наркотичните вещества и за опасностите при управление на моторно превозно средство, учениците се въплътиха в ролите на Съда, страните и участниците в съдебния процес, под ръководството на действащи магистрати от състава на Районен съд – Хасково и на Районна прокуратура –Хасково, в лицето на съдия Пламен Георгиев, прокурор Санко Банчев, както и с помощта на Христиана Керанова, стажант – юрист.

Дните на отворените врати в Съдебна палата – Хасково са насочени към популяризиране дейността на съда сред членовете на обществото. Те целят, както утвърждаване на уважение и доверие към закона и институциите, чрез откритост и прозрачност в дейността на съдебната власт, така и създаване и поддържане на траен интерес към позитивните резултати в работата на съдебната власт. Такава е и насочеността към подрастващите на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Снимки от събитието може да разгледате ТУК

                                                                   от Окръжен съд – Хасково и Районен съд – Хасково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР