Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Съдебни актове по граждански дела-2016 г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела -2016г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Съдебни актове по граждански дела-2015г.
Съдебни актове по наказателни дела-2015г.
Съдебни актове по наказателни дела-2014 г.
Съдебни актове по граждански дела-2014 г.
Съдебни актове по граждански дела- 2013г.
Съдебни актове по наказателни дела- 2013г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.  
 

 

Съдебни актове на Районен съд Хасково,

 

публикувани съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 31.07.2008 г. и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР