Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Декларации по ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Декларации  
 

 

 Декларации по чл.195 от ЗСВ 

 

 Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР