Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2016г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Пресцентър  
 

Новини
Обяви за свободни работни места
Анкета
Анкета за граждани

 

Уважаеми съдии, държавни съдебни изпълнители,
съдии по вписванията и колеги юристи,
Уважаеми съдебни служители,
Честит Ден на българската Конституция и Ден на юриста!
Честит професионален празник на съдебните служители!
            Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве и благоденствие!      
Нека продължим да изпълняваме професионалните ни отговорности със същата вяра в закона и решимост да търсим справедливостта, както досега! Пожелавам на всички ни сили за отстояване независимостта и ценностите на професията, както и устойчивост към предизвикателствата на нашето време!
                                                Пламен Георгиев
                                               Административен ръководител-
                                               Председател на Районен съд –Хасково

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР