Р Е Ш Е Н И Е

   517                                               23.08.2017г.                                 гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На двадесет и шести юли                                    двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 640 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 49 ал.3 от СК и е образувано по молба на А.В.Н. срещу А.Н..

********************************************************************************************************************

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 21.08.2011г. граждански брак между А.В.Н. с ЕГН: **********,***, съдебен адрес:***, офис 8, адв. Ч., и А.Н. с ЕГН ********** съдебен адрес: ***, офис 407, адв. Ж., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

Приема, че вина за разстройството на брака имат и двете страни.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху малолетното дете А. А. Н. с ЕГН **********, на майката А.В.Н. с ЕГН **********,***, с право на бащата А.Н. с ЕГН **********, да вижда и взема детето А.А. Н. при себе си с приспиване всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца, от 19.00 ч. на петъчния ден до 17.00 ч. на неделния ден, както и 2 седмици през лятото и 2 седмици през зимата, когато майката не ползва платен годишен отпуск, като този режим важи докато детето ходи на детска градина и следва да се счита за отпаднал при започване на училище или да се прилага през учебните ваканции, със задължение да връща детето на майката след изтичане на времето. Следва също така да се даде възможност през празници и рождени дни родителите да се редуват, като по време на рождения ден на детето, Коледни от 24 до 26.12, Новогодишни от 31.12 до 01.01. и Великденски празници от 09.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния, родителите се редуват: през четни години на рожден ден и Коледа детето ще бъдат с майка си, а през нечетните с баща си, а за Новогодишните дни и Великден през четна с баща си, а през нечетна – с майка си. През рождения ден на бащата или майката, всеки от тях има право детето да бъде с него, без значение дали съвпада с режим на свиждане на другия родител.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А. А. Н. с ЕГН **********, да бъде при майката А.В.Н. с ЕГН **********.

ОСЪЖДА А.Н. с ЕГН **********, да заплаща на малолетното дете А. А. Н. с ЕГН **********, чрез неговата майка А.В.Н. с ЕГН **********, месечна издръжка размер на 160 лева, считано от подаване на ИМ – 17.03.2017г., като искът до пълния предявен размер от 250 лева и с начална дата – 17.03.2016г., като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ.

Допуска след развода жената А.В.Н., да възстанови предбрачното си фамилното име – Д..

ОСЪЖДА А.В.Н., да заплати по сметка на РС – Хасково окончателна ДТ за развод в размер на 25 лева, а А.Н. окончателна ДТ за развод в размер на 25 лева и 230.40 лева ДТ върху присъдената издръжка.

Препис от решението след влизане в сила да се изпрати на Община Хасково.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от получаването му пред Окръжен съд - Хасково.

                                                                                                  

Районен съдия:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.