Р Е Ш Е Н И Е

 

   435                                               11.07.2017г.                                 гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На двадесет и първи юни                                          двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1257 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на Г.М.И. и И.М.И..

         **************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 20.08.2005г. граждански брак между Г.М.И. с ЕГН: **********, и И.М.И. с ЕГН: **********, и двамата със съдебен адрес: ***, офис 20, адв. Лазов, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Местоживеенето на децата М. И.И., роден на ***г., и Е. И.И., родена на ***г. ще бъде адреса на местоживеене ***.

ПРЕДОСТАВЯ отглеждането и непосредствени грижи свързани с упражняване на родителските права над децата М. И.И., роден на ***г., и Е. И.И., родена на ***г. на майката Г.М.И. с право на бащата И.М.И. да вижда и взима децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч. в събота до 18 ч. в неделя с преспиване, един месец през лятото, който да не съвпада с отпуската на майката, като по време на рожден ден на децата и Коледни от 24 до 26.12, Новогодишни от 31.12 до 01.01. и Великденски празници от 09.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния, родителите се редуват: през четни години на рожден ден, Коледа и Великден децата ще бъдат с майка си, а през нечетните с баща си, а за Новогодишните дни през четна с баща си, а през нечетна – с майка си, както и по всяко време по съгласие на двете страни.

ОСЪЖДА И.М.И. да заплаща на М. И.И., роден на ***г., и Е.И.И., родена на ***г., чрез законния им представител Г.М.И., месечна издръжка в размер на 180 лева за всеки от тях, считано от 30.05.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане, като ще бъде превеждан до 30-то число на текущия месец по банкова сметка, ***. 

След развода жената Г.М.И. възстановява предбрачното си фамилно име  - Ж.

Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

Страните заявяват, че нямат придобито семейно жилище, МПС и парични влогове, като движимите вещи са разделили извънсъдебно.

ОСЪЖДА Г.М.И. да заплати окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева, а И.М.И. – окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева и 259.20 лева ДТ върху присъдената издръжка.

Препис от решението да се изпрати на Община Хасково.

Решението не подлежи на обжалване с оглед разпоредбата на чл. 330 ал.5 от ГПК.

 

                                                                                                   Районен съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.