Р Е Ш Е Н И Е

№ 314/ гр. Хасково, 25.05.2017год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на двадесет и седми април

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                         СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА              

      

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 2834 описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

********************************************************************************************************

         

                Мотивиран така, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

          ПРЕКРАТЯВА сключения на 07.09.2013г. в гр.Хасково, граждански брак между Р.М.Р., ЕГН ********** и Г.С.Р., ЕГН **********, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

          ПРИЕМА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има съпругът.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над родените от брака деца – С. Р., ЕГН ********** и С.Р.Р., ЕГН **********, на майката Г.С.Р., ЕГН **********, с право на бащата Р.М.Р., ЕГН **********, на следния режим на лични контакти с децата: до навършване на тригодишна възраст на всяко дете – всяка втора и четвърта събота от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа, като свиждането с детето С. се осъществява в присъствието на майката до навършване на една година в часовете от 10.00 часа до 12.00 часа, а след навършване на тригодишна възраст на всяко дете – всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с преспиване; след навършване на тригодишна възраст на всяко дете – и един месец през лятото,  когато майката не ползва платен годишен отпуск.

 ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата С. Р., ЕГН ********** и С.Р.Р., ЕГН **********, при майката Г.С.Р., ЕГН **********.

ОСЪЖДА Р.М.Р., ЕГН **********, да заплаща на Г.С.Р., ЕГН **********, действаща като майка и законна представителка на малолетното дете С. Р., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130 лева, считано от 27.07.2016г. до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата, като иска в останалата му част до пълния предявен размер от 160 лева, като неоснователен - ОТХВЪРЛЯ.                

ОСЪЖДА Р.М.Р., ЕГН **********, да заплаща на Г.С.Р., ЕГН **********, действаща като майка и законна представителка на малолетното дете С.Р.Р., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 лева, считано от 06.12.2016г. до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата, като иска в останалата му част до пълния предявен размер от 140 лева, като неоснователен - ОТХВЪРЛЯ.                

    ДОПУСКА промяна във фамилното име на Г.С.Р., ЕГН ********** , която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – И..

    ОСЪЖДА Р.М.Р., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково окончателна държавна такса за развод в размер на 40 лева и държавна такса върху присъдения размер на издръжките - 360 лева, а на Г.С.Р., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 1200 лева.

     Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

          Вярно с оригинала!

 

          Секретар:Д.С.