Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 228

05.04.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                   Трети граждански състав

на шестнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Анегелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело433 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

********************************************************************************

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на ****** в гр.Х. граждански брак между Д.П.Ш. с ЕГН:********** и Б.Т.Ш. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че нямат открити общи банкови сметки, не са придобили по време на брака недвижими имоти, а движимите вещи поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 

След прекратяване на брака молителката Д.П.Ш. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – Т..

Разноските по делото ще бъдат заплатени по равно от молителите.

         ОСЪЖДА Д.П.Ш. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Б.Т.Ш. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.