МОТИВИ към Присъда №7 от 16.01.2018 г. на Районен съд – Хасково, постановена по н.о.х.д. № 1520 по описа за 2017 година.

 

 

          Районна прокуратура – Хасково са внесли срещу подсъдимия С.Н.С. *** обвинителен акт, с който на същия му е предявено обвинение за извършено престъпление по чл. 195, ал.1. т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс, за това, че на неустановена дата в периода 11.11.2016 г.-15.11.2016 г. в с. Гледка, общ. Стамболово, обл. Хасково, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот-изкъртване на дървени летви и счупване стъкло на врата, отнел чужди движими вещи - 400 мл. домашна ракия - 50 алкохолни градуса, 700 мл. домашна ракия-50 алкохолни градуса, 1 бр. буркан с червени чушки, 400 грама кашкавал, 200 грама грозде, 2 бр. телешки суджука, буркан с корнишони - 400 грама и два буркана с домашна лютеница-всичко на обща стойност 35,10 лв. от владението на Б.М.В. с ЕГН:********** и Н.Д.В. с ЕГН:********** ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

          В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково представителят на Районна прокуратура – Хасково, в хода на съдебните прения, поддържа обвинението във вида, в който е предявено и счита, че от събраните в хода на съдебното следствие доказателства то било доказано по несъмнен начин. Изявлението на подсъдимия и направеното от него самопризнание правело недотам необходимо прокурорът да се спира на осъществената фактическа обстановка, като акцентира, че престъплението било доказано. При определяне вида и размера на наказанието, следвало, според прокурора, от една страна да се отчетат степента на обществена опасност на деянието, а от друга страна – обществената опасност на дееца и подбудите за извършване на престъплението. Счита, че в настоящия случай като смекчаващи отговорността обстоятелства било необходимо да бъдат споменати чистото му съдебно минало, положителното му процесуално поведение и критичното отношение към извършеното деяние, ниската стойност в предмета на престъпление. Предвид гореизложеното предлага наказанието да се определи при многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, по реда на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца и така наложеното наказание да бъде отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от три години.

          Защитникът на подсъдимия С.Н.С. *** – адв. Р.Ж. *** пледира при произнасянето на присъдата да се вземат под внимание смекчаващите вината обстоятелства, а именно пълните самопризнания на подсъдимия и необремененото му съдебно минало, както и най – вече подбудите за извършване на деянието, а именно подсъдимият да се нахрани, след като нямал средства за това, а нямал и дом. Моли за налагане на наказание в минимален размер, като конкретизира, че има предвид абсолютния минимум от 3 месеца, предложен и от прокурора с приложение на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК.

          Подсъдимият С.Н.С. *** разбира обвинението и в разпоредително заседание и съответно в хода на съдебното следствие признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, както и вината си. В хода на съдебните прения  се придържа към заявеното от неговия защитник. В даденото му право на последна дума моли за по – леко наказание.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият С.Н.С. е роден на *** ***,.

          Видно от приложената по делото Справка за съдимост, рег. 1076 от 22.11.2016г., издадена от Районен съд – Хасково на 22.11.2016 г. подсъдимият С.Н.С. *** не е осъждан, към инкриминирания период, след като е реабилитиран по силата на закона за осъжданията му по НОХД № 294/1994 г. по описа на Военен съд – Пловдив,  по НОХД № 381/1997 г. по описа на Военен съд – Пловдив, НОХД № 430/1997 г. по описа на Военен съд – Пловдив и НОХД № 83/1998 г. по описа на Военен съд – Пловдив. От представената в хода на досъдебното производство характеристична справка за подсъдимия се установява, че същият е известен на органите на полицията, като попада в обкръжението на лица от криминалния контингент и е допускал нарушения на обществения ред, поради което не се ползва с добро име сред жителите на с. Гледка, обл. Хасково.

         Установено в хода на разследването и в хода на съдебното следствие от фактическа страна е следното:

          Към месец ноември 2016 г. подс. С.С. *** в къща, която в края на месец октомври 2016 г. била изпепелена /изгоряла/ при възникнал пожар и от къщата останали само стени, като изгорял покрива на къщата, прозорците и цялата покъщнина. В съседство с къщата на подс. С.С. се намирала къщата-вилна постройка, представляваща масивна двуетажна сграда - собственост на Н.В., разпитана в качеството на свидетел в хода на досъдебното производство. Имотът се посещавал предимно от съпруга на Н.В. - свид. Б.В., който на 11.11.2016 г. бил в посочения имот и около 17:00 часа си тръгнал от същия, като заключил със секретен ключ входната врата на вилата, както и металната дворна врата на парцела /дворното място/.

          На неустановена дата в периода след 17:00 часа на 11.11.2016 г. до 15.11.2016 г., късно вечерта, подс. С.С. си бил вкъщи в изпепелената къща - бил премръзнал и гладен и поради това решил да „влезне“ в къщата - вилата на съседа си Б.В., за да се нахрани и наспи на „топло“. Бил в нетрезво състояние. Прескочил металната врата на двора. Вратата на вилата откъм верандата била дървена двойна, като същата водела към холното помещение. Подсъдимият С.С. счупил /изкъртил/ с ръце летвите на външното крило на вратата, а стъклото на вътрешното крило на същата врата счупил с лакътя на ръката си и влезнал в хола през счупения прозорец. Вътре във вилата от стъклена бутилка, поставена на маса в кухненския бокс, подс. С. изпил 400 мл. домашна ракия - 50 алкохолни градуса, от двата хладилника във вилата взел и консумирал буркан с червени чушки, 400 грама кашкавал, 200 грама грозде, 2 бр. телешки суджука - двата с общо тегло 500 гр., буркан с корнишони - 400 грама, и два буркана с домашна лютеница с тегло 350 грама всеки. Наспал се във вилата на Вълкови до около 04:00 часа на следващата сутрин и си тръгнал /отново през счупеното стъкло на разбитата врата и отново прескачайки металната врата на двора/, вземайки със себе си бутилка ракия 700 мл. - 50 алкохолни градуса.

          Свидетелят Б.В. посетил вилата в с. Гледка на 15.11.2016 г., в около 11:30 часа, и установил, че дворната врата на парцела била заключена и затворена, но двойната дървена врата на вилата към холното помещение била разбита, като били счупени /изкъртени/ летви на външното крило на вратата, а стъклото на вътрешното крило на същата врата било счупено, като парчетата със стъкло били разхвърляни по пода на холното помещение. Веднага отишъл в полицейския участък в с. Стамболово, обл. Хасково, където съобщил за случая, изчакано било идването на дежурната оперативно - следствена група и след извършения оглед на мястото на произшествието, свид. Б.В. огледал стаите на вилата и установил следното - от стъклена бутилка, поставена на маса в кухненския бокс липсвала 400 мл. домашна ракия - 50 алкохолни градуса, от двата хладилника във вилата липсвали - буркан с червени чушки, който бил намерен счупен, а част - от чушките разпилени на земята, 400 грама кашкавал, грозде -200 грама, бутилка ракия 700 мл.- 50 алкохолни градуса, 2 бр. телешки суджука с общо тегло 500 гр., буркан с корнишони - 400 грама, и два буркана с домашна лютеница с тегло 350 грама всеки.

          От заключението на вещото лице по назначената по делото оценъчна експертиза се установява, че стойността на посочените вещи към датата/периода на кражбата възлиза общо в размер на 35,10 лв.

          При извършения оглед на местопроизшествие били иззети три броя дактилоскопни следи, находящи се от вътрешната страна на счупеното стъкло на двойната дървена врата към холното помещение, като според заключението на вещото лице по назначената по делото дактилоскопна експертиза две от тях са оставени съответно от десен среден пръст и десен палец на подс. С.С..

          Гореизложената фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните на досъдебната и съдебната фаза на производството писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от приобщените към доказателствата по делото по реда на чл. 281 и чл. 283 от НПК, писмени материали, съдържащи се в досъдебното производство: протоколи, справки и бюлетини за съдимост, веществените доказателства; от заключенията на вещите лица по назначените дактилоспокпна и оценъчна експертиза, всички преценени във връзка с изявленията на подсъдимия по реда на 371, т. 2 НПК и подкрепящи направеното от него в съдебната фаза признание на фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

          Настоящият съдебен състав намира, че въз основа на така възприетата фактическа обстановка и след обсъждане на направените доводи относно съставомерността и правната квалификация на извършените деяния, се налага недвусмислен и категоричен извод, че подсъдимият С.Н.С. *** е осъществил от обективна и субективна страна престъплението, субсумирано под състава по чл. 195, ал.1. т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс, за което с повдигнатото му обвинение е привлечен към наказателна отговорност, тъй като на неустановена в периода, визиран в акта на обвинението по чл. 246 НПК - 11.11.2016 г. - 15.11.2016 г. в с. Гледка, общ. Стамболово, обл. Хасково, отнел чужди движими вещи - 400 мл. домашна ракия - 50 алкохолни градуса, 700 мл. домашна ракия-50 алкохолни градуса, 1 бр. буркан с червени чушки, 400 грама кашкавал, 200 грама грозде, 2 бр. телешки суджука, буркан с корнишони - 400 грама и два буркана с домашна лютеница-всичко на обща стойност 35,10 лв. от владението на Б.М.В. с ЕГН:********** и Н.Д.В. с ЕГН:********** ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

          От събраните данни е безспорно установена обективната страна на деянието,  механизма на осъществяването му, както и авторството на престъпленията - а именно, че подсъдимият е извършил същото. Обстоятелства, което не се оспорват от него, с оглед направените пред съда самопризнания, нито от защитата му, които освен неоттегляеми, се потвърждават изцяло от събрания в хода на разследването и приобщен в съдебно следствие по съответния ред доказателствен материал.

          Налице са и квалифициращите признаци съответно по т. 3 на чл. 195 от Наказателния кодекс, доколкото от описанието на фактическта обстановка, подкрепена от събрания доказателствен материал се установява, че деянието е осъществено чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - изкъртване на дървени летви и счупване стъкло на врата, което предпоставя и извода за невъзможност случаят да бъде квалифициран като маловажен, като правната квалификация на деянието,  пречка за подобен въпреки ниската стойност на отнетото имущество, съгласно чл. 195, ал. 2 НК.

          Изложеното дотук обосновава и преценката, че от субективна страна, деянието е извършено от подс. С.Н.С. *** умишлено, при пряк умисъл, т.е съзнавал е, че с действията си лишава от фактическа власт владелеца на чужди вещи, предвиждал преминаването им в негова фактическа власт и е целял  да установи тази власт върху предмета на престъплението с цел последващото разпореждане с тези вещи, каквото е и било предприето в негов интерес по отношение на част от предмета на престъпление и извличане по този начин на материална облага.

          При индивидуализацията на наказанието за подсъдимия, съдът взе взе предвид: от една страна степента на обществена опасност на деянието, както и стойността на предмета на престъплението – едва 35.10 лева, явяващ се значително под установения в страната размер на минималната работна заплата, а от друга страна – степента на обществена опасност на дееца и подбудите за извършване на  престъплението. Именно ниската стойност на предмета на престъпление и подбудите за извършване на деянието са фактите, изискващи интерпретация в светлината на възможната преценка за малозначителност, но противопоставени на особеностите на личността на дееца и на механизма на извършване на престъплението, деянието не би могло да се квалифицира като такова без или с явно незначителна обществена опасност.  При определяне вида и размера на наказанието, съдът прецени и останалите обстоятелства, които имат значение за определяне конкретната степен на обществената опасност на деянието и дееца. Подсъдимият е с необременено съдебно минало, но за него са събрани данни, характеризиращи го в негативен аспект, а като атестат за личността в тази насока  следва да се приемат и предходните осъждания, за които е настъпила реабилитация по силата на закона. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете още и съдействието, което деецът е оказал на разследващите органи, като по този начин е спомогнал за по - бързото разкриване на случая, както и положителното му процесуално поведение. Преценявайки гореизложеното в контекста на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, съобразявайки принципите за законоустановеност и индивидуализация на наказанието и изхождайки от предвидено за гореописаното престъпление наказание „Лишаване от свобода”, съдът счете, че наказанието за подсъдимия С.Н.С. *** следва да бъде определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, с оглед принципа, залегнал в текста на чл. 58а, ал. 4 НК. По този начин предвиденото в закона наказание “лишаване от свобода” съдът прие да бъде наложено за срок от 3 месеца – под предвидения в приложимата правна норма от особената част на НК минимум и съобразно общия, абсолютния минимум на този по вид наказание, което се явява и по – благоприятно за него разрешение в сравнение с това по чл. 58а, ал. 1 от НК, като законово изискване по ал. 4 на същата норма на за приложение на текста по чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК. Изпълнението на същото на основание чл. 66, ал. 1 НК бе отложено с изпитателен срок от три години, доколкото се установи едновременното наличие на предпоставките за това и липсата на необходимост от ефективно изтършяване. Така определеният размер на наказанието е справедлив и обоснован, като е от естество да изпълни предвидените от законодателя в чл. 36 от НК цели, да окаже своето въздействие и ефект спрямо дееца, както и да повлияе предупредително върху останалите членове на обществото.         

          С оглед обстоятелството че подсъдимият С.Н.С. *** бе признат за виновен в извършване на престъплението, за които е привлечен към наказателна отговорност,  в негова тежест на основание чл. 189, ал. 3 НПК следва да се възложат разноските по делото, като същият бъде осъден да да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Хасково сумата в размер на 110.80 лева, представляваща направени по досъдебното производство разноски за възнаграждение на вещо лице, а в полза на РС – Хасково – сумата в размер на 5.00 лева – държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

          Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

 

                                                         

                           Председател:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.