Н.о.х.д № 1402 / 2017 год.

   МОТИВИ:                                                                                                       

       Против подсъдимия Д.М.Д. ЕГН ********** *** е повдигнато обвинение, за това, че в гр.Хасково, в периода от 17.09.2017г. - до 19.09.2017г. (включително), при условията на продължавано престъпление, на 17.09.2017г. и на 19.09.2017г., управлявал моторни превозни средства - товарен автомобил "*********" с per. № *********и товарен автомобил "*********" с peг. № *********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на МПС с наказателни постановления: НП № 14-1970-000428/14.11.2014г. на Началник сектор към ОД-МВР Хасково, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 24.02.2017г.; НП № 15-0254-000078/02.02.2015г. на Началник РУП към ОД-МВР Хасково, РУ-Димитровград, влязло в сила на 24.02.2017г.; НП № 15-1253- 000629/20.05.2015г. на Началник сектор към ОД-МВР Хасково, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 24.02.2017г.; НП № 16-1253-001019/02.09.2016г. на Началник група към ОД-МВР Хасково сектор "Пътна полиция" ОД-МВР Хасково, влязло в сила на 24.02.2017г. и НП № 16-1253-001692/09.12.2016г. на Началник група към ОД-МВР Хасково, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 24.02.2017г. - престъпление по чл.343в ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК

        РП-Хасково поддържат обвинението. Фактическата обстановка по делото се установявала безспорно в производството по съкратено съдебно следствие. Наказанието следвало да се определи на минимума – 1 година „лишаване от свобода“, като след редукцията с 1 / 3 – на 8 месеца „лишаване от свобода“, като осъждането следвало да бъде ефективно и при първоначален „строг“ режим, с оглед разпоредбата на чл.57 ал.1 т.2 б“б“ от ЗИНЗС. Следвало да се наложи и кумулативното наказание „глоба“ в размер на 500 лв.

        Пледира за присъда в този смисъл.

        Подсъдимият М.А.се признава за виновен. Съгласен е с фактическата обстановка, изложен в обвинителния акт в производството по съкратено съдебно следствие. Съдът чете определение по чл.372 ал.4 от НПК.

        Защитникът на подсъдимия адв.Я.твърди, че фактическата обстановка се установявала безспорно. Деянието било извършено при осъществяване на трудова дейност от подсъдимия. Подсъдимият не управлявал за удоволствие, за разходка или по друг подобен мотив, а за да извършва трудова дейност и така да реализира някакви трудови доходи. В действителност било налице и тежко съдебно минало на подсъдимия назад във времето, но последното осъждане на Д. било от 2013г., за деяние извършено на 08.03.2013г., което показвало, че все пак осъжданията изиграли своя превантивен и възпитателен ефект. Налагането на ефективно наказание и връщането на Д. в Затвора щяло да повдлияе изключително неблагоприятно на неговия живот. В случая били налице предпоставките на чл.9 ал.2 от НК и случаят бил малозначителен – нямало настъпили неблагоприятни последици, нямало пострадали лица, нямало материални щети. Деянието било извършено в стремежа на подсъдимия да осъществява трудова дейност и да има законен доход.

        Моли за присъда в този смисъл.

        Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна изложеното в обстоятелствената част на обвинителния акт, а именно :

        Подсъдимият Д.М.Д. е неправоспособен водач на моторно превозно средство, не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и е бил наказван многократно по административен ред за извършени от него нарушения на правилата за движение по пътищата, видно от приложените по делото писма с per. № 1253р-8518/21.09.2017г. и per. № 1253р-8519/21.09.2017г. на сектор „Пътна полиция" ОД-МВР- Хасково и справки за нарушител/водач от сектор „Пътна полиция" ОД МВР Хасково.

        С годините придобил практическа опитност и умеел фактически да управлява моторни превозни средства.

        Заради неправоспособността си и заради управлението на моторно превозно средство срещу него, през 2014г., 2015г. и 2016г. били съставени и издадени пет наказателни постановления, както следва:

        С наказателно постановление № 14-1970-000428/14.11.2014г., издадено от Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Хасково, Д.М.Д. е бил наказан като му е било наложено административно наказание „глоба" в размер на 100 лева за това, че на 31.10.2014г. е управлявал МПС като неправоспособен водач (чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП). Това наказателно постановление е било връчено лично на подс.Д.М.Д. на 16.02.2017г. срещу подпис и същото е влязло в сила на 24.02.2017г.

        С наказателно постановление № 15-0254-000078/02.02.2015г., издадено от Началник РУП към ОД МВР - Хасково, РУ-Димитровград, подс.Д.М.Д. е бил наказан като му е било наложено административно наказание „глоба" в размер на 300 лева за това, че на 25.01.2015г. е управлявал МПС като неправоспособен водач (чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП). Това наказателно постановление е било връчено лично на подс.Д.М.Д. на 16.02.2017г. срещу подпис и същото е влязло в сила на 24.02.2017г.

        С наказателно постановление № 15-1253-000629/20.05.2015г., издадено от Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Хасково, Д.М.Д. е бил наказан като му е било наложено административно наказание „глоба" в размер на 300 лева за това, че на 25.04.2015г. е управлявал МПС като неправоспособен водач (чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП). Това наказателно постановление е било връчено лично на подс.Д.М.Д. на 16.02.2017г. срещу подпис и същото е влязло в сила на 24.02.2017г.

        С наказателно постановление № 15-1253-001019/02.09.2016г., издадено от Началник група при ОД на МВР - Хасково сектор Пътна полиция, Д.М.Д. е бил наказан като му е било наложено административно наказание „глоба" в размер на 300 лева за това, че на 24.08.2016г. е управлявал МПС като неправоспособен водач (чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП). Това наказателно постановление е било връчено лично на подс.Д.М.Д. на 16.02.2017г. срещу подпис и същото е влязло в сила на 24.02.2017г.

        С наказателно постановление № 15-1253-001692/09.12.2016г., издадено от Началник група при ОД на МВР - Хасково сектор Пътна полиция, Д.М.Д. е бил наказан като му е било наложено административно наказание „глоба" в размер на 300 лева за това, че на 11.11.2016г. е управлявал МПС като неправоспособен водач (чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП). Това наказателно постановление е било връчено лично на подс.Д.М.Д. на 16.02.2017г. срещу подпис и същото е влязло в сила на 24.02.2017г.

        Въпреки неправоспособността си и многократното наказване по административен ред за управление на моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление на МПС, подсъдимият продължил да управлява моторни превозни средства и в едногодишния срок след това.

        Така на 17.09.2017г. св.Т.И.П. и св.Д.Т.Л. - и двамата мл.автоконтрольори към в сектор „Пътна полиция" били на работа. Около 09.20 часа се намирали до бензиностанция "ОМВ" на бул. "Г.С.Раковски" в гр.Хасково. До тях били и колегите им от сектор "Пътна полиция" при ОД-МВР-Хасково К.В., В.Г.и А.К.. Забелязали по бул. "Г.С.Раковски" в поска към гр.Димитровград да се движи товарен автомобил "********* " с per. №*********, *** на цвят. Автомобилът се управлявал от подсъдимия Д.М.Д., който превозвал хляб.

        Св.Т.П. подал сигнал със „стоп" палка по образец и му посочи къде е необходимо да спре за проверка. Д.М.Д. не спрял на подадения сигнал, продължил движението си по булеварда и завил в дясно към автомивката намираща се зад фирма "Сируба". Полицейските служители със служебния автомобил последвали товарния автомобил "*********" с per. № **********. Същият преустановил движението си непосредствено на завоя, преди входа на автомивката.

        Установили, че автомобилът се управлява от Д.М.Д.. Подсъдимият не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), както и свидетелство за регистрация на автомобила. Установено било още, че автомобилът не бил преминал задължителния годишен технически преглед.

        След справка, свидетелите Т.И.П. и Д.Т.Л. констатирали, че подсъдимият е управлявал лек автомобил, в едногодишния срок след влизане в сила на наказателни постановления, издадени за същото деяние - за управление без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.

        За установеното административно нарушение по чл.150 от ЗДвП - за управлението на моторно превозно средство без да притежава СУМПС и по чл.147 от ЗДвП - затова, че МПС не е преминало годишен технически преглед, по чл.103 и по чл.166 ал.1 т.2 от ЗДвП спрямо подсъдимия бил съставен АУАН серия Д с бл. № 008412 от 17.09.2017г., който подсъдимият подписал без възражения.

        Д.М.Д. бил задържан за 24 часа на основание чл.72 ал.1 т. 1 от ЗМВР със Заповед с рег.№ 1970зз-333/17.09.2017г., на 17.09.2017г., поради извършеното деяние.

        На 19.09.2017г. св.Т.И.П. и св.Д.Т.Л. отново били на работа като автопатрул, осъществяващ контрол по пътното движение в гр.Хасково. Около 03:50ч. сутринта на 19.09.2017г. със служебния автомобил се движели по бул. "България" в посока ул. "Драгоман" в гр.Хасково. На сто метра пред тях по пътното платно на ул."Драгоман" забелязали да се движи товарен автомобил, без включени габаритни светлини отзад. Последвали автомобила и установили, че е "*********" с per. № *********.

        Товарният автомобил отново бил управляван от подс.Д.М.Д., който отново извършвал разнос на хлебни изделия. Полицейските служители последвали товарния автомобил от ул."Драгоман", по бул. "Освобождение" към ул. "Македония". Автомобилът завил по ул. "Македония" и спрял в началото на улицата, до магазин "Недев".

        През цялото време св.Т.И.П. и св.Д.Т.Л. имали визуален контакт с автомобила. Полицейският автомобил спрял непосредствено пред товарен автомобил "*********" с per. № *********. Св.Т.И.П. и св.Д.Т.Л. видели, че от шофьорското място слиза познатият им от преди два дни подсъдим Д.Д..

        Отново му била извършена полицейска проверка. И този път подсъдимият не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), както и свидетелство за регистрация на автомобила. За установеното административно нарушение по чл.150 от ЗДвП- за управлението на моторно превозно средство без да притежава СУМПС, по чл.101 ал.3, т.8 и по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП - затова, че управлява спряно от движение МПС, чиито светлинни устройства за движение през нощта са неизправни, по чл.103 и по чл.166 ал.1 т.2 от ЗДвП, спрямо подсъдимия Д.М.Д. бил съставен АУАН серия Д с бл. № 008418 от 19.09.2017г.

        Подсъдимият Д.М.Д. бил задържан за 24 часа на основание чл.72 ал.1 т. 1 от ЗМВР със Заповед с рег.№ 1970зз-334/19.09.2017г. на 19.09.2017г. поради извършеното деяние.

        Подсъдимият е осъждан 10 пъти.

        Има лоши характеристични данни и криминални регистрации.

        Последното му десето осъждане е със Споразумение № 50/08.03.2012г. на Районен съд Хасково, в сила от 08.03.2012г. за деяние по чл.343в ал.2 вр. ал.1 от НК е бил осъден като му е било наложено наказание „пробация" с определени пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес" с продължителност 1(една) година и 2 (два) месеца с периодичност 3 пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител" с продължителност 1(една) година и 2 (два) месеца. С Определение № 63/21.02.2013г. по ЧНД № 29/2013г., влязло в сила на 28.02.2013г. на Окръжен съд Хасково, е бил заменен остатъкът от наложените пробационни мерки с „лишаване от свобода" за срок от 2 (два) месеца и 19 (деветнадесет) дни, което да изтърпи при първоначален „общ" режим в затворническо общежитие от открит тип.

        Наказанието е изтърпяно на 28.01.2014г.

        При така установената фактическа обстановка съдът счете, че от обективна и субективна страна подсъдимият Д.М.Д. ЕГН ********** *** е осъществил състава на престъплението чл.343в ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК, като в периода от 17.09.2017г. - до 19.09.2017г. (включително), при условията на продължавано престъпление, на 17.09.2017г. и на 19.09.2017г., управлявал моторни превозни средства - товарен автомобил "*********" с per. № *********и товарен автомобил "*********" с per. № *********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на МПС с наказателни постановления: НП № 14-1970-000428/14.11.2014г. на Началник сектор към ОД-МВР Хасково, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 24.02.2017г.; НП № 15-0254-000078/02.02.2015г. на Началник РУП към ОД-МВР Хасково, РУ-Димитровград, влязло в сила на 24.02.2017г.; НП № 15-1253- 000629/20.05.2015г. на Началник сектор към ОД-МВР Хасково, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 24.02.2017г.; НП № 16-1253-001019/02.09.2016г. на Началник група към ОД-МВР Хасково сектор "Пътна полиция" ОД-МВР Хасково, влязло в сила на 24.02.2017г. и НП № 16-1253-001692/09.12.2016г. на Началник група към ОД-МВР Хасково, сектор "Пътна полиция", влязло в сила на 24.02.2017г.

         От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, като Д.М.Д. е съзнавал, че управлява моторни превозни средства, без да е правоспособен водач на МПС, след като вече е наказван за такова деяние по административен ред и то в едногодишен годишен срок от наказването му по административен ред, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно неговото настъпване.

         Налице са и елементите на чл.26 ал.1 от НК.

         Двете деяния, извършени от подсъдимия осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, като деянията са извършени в гр.Хасково, през непродължителен период от време (17.09.2017г. - 19.09.2017г.), при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

        Д.М.Д. се признава за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, прави пълни самопризнания и изразява съжаление за извършеното още от досъдебното производство.

        Делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371 т.2 от НПК.

        В тази връзка съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин :

        За деянието по чл.343в ал.2 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 – до 3 години и глоба от 500 – до 1 200 лв. Съдът определи наказанието най-напред по общите правила като обсъди съотношението на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи съдът цени пълните самопризнания на подсъдимия още от досъдебното производство, относително младата възраст, изразеното критично отношение, опита да се започне нов живот и да се реализират законни трудови доходи. Като отегчаващи  - тежката минала съдимост и лошите характеристични данни. Ето защо  съдът обсъди отговорността при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства и определи наказанието на минимума – т.е 1 година „лишаване от свобода“. След това с оглед правилото на 58а ал.1 от НК съдът намали наказанието с 1 / 3 и определи окончателно редуцирано наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца. В предвид миналата съдимост на подсъдимия не е възможно приложението на чл.66 ал.1 от НК. Осъждането следва да бъде ефективно. Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ следва да бъде с оглед чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС – „Строг“ – не са изтекли 5 години от последното ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“. Съдът наложи и кумулативно предвиденото наказание „глоба“, като индивидуализира същото отново при превес на смекчаващите вината обстоятелства на минималния размер от 500 лв.

        С така наложените наказания съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздейства възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

        Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                                          

                                                                                                    Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.