П Р И С Ъ Д А

 

№ 13/26. 01.2018 година   град Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд,  Осми наказателен състав

на  дванадесет и шести  януари две хиляди и осемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

Районен съдия : Гроздан Грозев

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

като разгледа докладваното, от съдията НЧХД № 1022 по описа за 2017 година

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.А. ЕГН **********, българин, български гражданин, роден на ***г. в гр. Хасково, женен, неосъждан, с адрес ***, работи в „ПИМ“ООД като шлосер за, ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2017г., в гр. Хасково, причинил на   Ф.Т.В. с ЕГН **********,*** лека телесна повреда /контузия на лявата лицева половина – оток и болезненост/, изразяваща се в причиняване на страдание, без разстройство на здравето – престъпление по чл.130 ал.2 от НК, поради което и на основание чл.130 ал.2, вр. чл.78а ал.1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и МУ НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

ОСЪЖДА Г.Д.А. ЕГН **********, българин, български гражданин, роден на ***г. в гр. Хасково, женен, неосъждан, с адрес ***, работи в „ПИМ“ООД като шлосер, да заплати на Ф.Т.В. с ЕГН **********,***, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди – страдание – резултат от претърпяната от него на 06.08.2017г. в гр. Хасково лека телесна повреда, ведно със законната лихва от   датата на увреждането 06.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата като искът за  разликата до пълния му предявен размер от  1000 лв. ОТХВЪРЛЯ.  

ОСЪЖДА Г.Д.А. ЕГН **********, българин, български гражданин, роден на ***г. в гр. Хасково, женен, неосъждан, с адрес ***, работи в „ПИМ“ООД като шлосер, да заплати на Ф.Т.В. с ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 562 лева, представляваща ДТ за образуване на настоящото дело, разноски за вещо лице и за повереник /адвокат/.

            ОСЪЖДА Г.Д.А. ЕГН **********, българин, български гражданин, роден на ***г. в гр. Хасково, женен, неосъждан, с адрес ***, работи в „ПИМ“ООД като шлосер, да заплати по сметка на Районен съд – Хасково държавна такса  върху уважения размер на гражданския иск, а именно – 50 лв. /петдесет лева/.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Хасковския Окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

Районен съдия:/п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.