РЕШЕНИЕ

№ 30          29.01.2018 година град Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд                 Втори наказателен състав

на двадесет и девети януари две хиляди и осемнадесета година в публичното съдебно заседание в следния състав:

Районен съдия: Даниела Николова

секретар:Велислава Ангелова прокурор:

като разгледа докладваното от съдията АН дело № 1575 по описа за 2017 година

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Д.К., роден на *** ***,*************, с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това ,че на 20.07.2017 г. в гр.Хасково управлявал МПС - мотоциклет марка ********" модел *****" с рама №08YGJEB5B 1000615, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345 ал. 2, вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Хасковския окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

                                                                         Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.