РЕШЕНИЕ

22 /19.01.2018 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

На деветнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

Председател : Гроздан Грозев

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер 1343 по описа за 2017 година и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, вр. чл.78а ал.1 от НК,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия Ж.Е.Т. - роден на ***г***, с ЕГН **********, адрес за призоваване в страната - гр.Х., ул."*****" № **, вх.*, ет.*, ап.*, и с.Б. община П., българин, български гражданин, неженен, грамотен - със средно образование, безработен, неосъждан, , за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2017г. в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - марихуана (коноп, канабис) с нетно тегло 1,7479 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,8% (тегловни проценти), на стойност 10,49 лв., като случаят е маловажен, с което от обективна и субективна страна осъществил състава на престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 предл. 2 т. 1 предл. 1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3 предл. 2, т.1, предл.1, вр.чл.78а ал.1 и ал.5 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда / лева.

ОСЪЖДА Ж.Е.Т. - роден на ***г***, с ЕГН **********, адрес за призоваване в страната - гр.Х., ул."*****" № **, вх.*, ет.*, ап.*, и с.Б. община П, българин, български гражданин, неженен, грамотен - със средно образование, безработен, неосъждан, да заплати по сметка на ОДМВР -Хасково, деловодни разноски в размер на 74.45 лв. за вещо лице.

ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото, явяващи се и предмет на престъплението, а именно - марихуана" (коноп, канабис) с тегло 1,6476 грама остатък неизразходвано количество след анализ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,8% (тегловни проценти) - на съхранение в ЦМУ-София, като същите ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ХОС в 15-дневен срок считано от днес.

Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.