ОПРЕДЕЛЕНИЕ   144

 03.02.2017г.

 

            Съдът, като взе предвид, че в определения срок ищецът не е изпълнил разпореждане от 06.12.2016г., като ищецът е търсен и не е намерен на адреса, като съобщението е било залепено на таблото в съда, като в срок нередовностите не са отстранени, намира, че са налице предпоставките на чл. 129 ал.2 и 3 от ГПК, поради което производството по гр.д. 2712/16г. следва да се прекрати.

            Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

           

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 2712/16г. по описа на Районeн съд – Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

 

 

Районен съдия : /п/ не се чете

 

                                   В. Панайотов

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.