ОПРЕДЕЛЕНИЕ 246

 28.02.2017г.

 

            Съдът, като съобрази изложеното в ИМ, отговора и допълнителната молба на ищеца, намира, че на основание чл. 130 от ГПК предявеният иск е недопустим. Разпоредбата на чл. 57 ал.2 от СК, на която се позовава ищецът е специална и касае само и единствено бракоразводния процес и не може по аналогия да се прилага за други производства, като това по чл. 127 от СК. Именно затова съдът е дал указания на ищеца да уточни претенцията си, но той поддържа наличието на предпоставките по чл. 57 ал.2 от СК. Предвид изложеното производството по гр. дело № 451/12г. следва да  бъде прекратено, а исковата молба върната на основание чл. 130 от ГПК. Следва също така ищецът да заплати на ответника сторените разноски. Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. Дело № 2313/16г. по описа на Районeн съд – Хасково.

ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН ********** да заплати на Е.П.С. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 300 лева.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

 

Районен съдия : /п/ не се чете

 

 

                                   В. Панайотов

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.