Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  83 / 10.02.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На шестнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2418 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

          Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

         

ПРЕКРАТЯВА сключения на 18.11.1990 г. в гр. Хасково граждански брак между В.Г.К. с ЕГН ********** и Н.Е.К. с ЕГН **********,***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Н.Е.К. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Х, на ул. „Е” № .

След прекратяването на брака, съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.Е.К. с ЕГН ********** и той става изключителен собственик на следните МПС:

1.            лек автомобил, марка „Ситроен Ц 5”, с рег. № Х 5513 ВТ, рама № **************, двигател № ************, дизел, тъмно сив металик; със застрахователна стойност от 700 лв.; и

2.            лек автомобил, марка „Опел Зафира”, с рег. № Х 3209 ВН, рама № **************, двигател № *************, дизел, светло сив металик; със застрахователна стойност от 500 лв.;

със обща стойност на дела му – 600 лв.; като ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЕЛА на В.Г.К. с ЕГН ********** той й е заплатил за първия лак автомобил сумата от 350 лв. и за втория 250 лв., всичко общо 600 лв.

          Съпрузите не са придобили през време на брака си недвижими имоти, вещни права върху недвижими имоти или парични средства във влогове, които да са в режим на СИО.

          Всички движими вещи, придобити по време на брака, са поделени извънсъдебно и съпрузите нямат взаимни претенции помежду си за тях.

          След прекратяването на брака, В.Г.К. с ЕГН ********** ЗАПАЗВА фамилното име – К..

Със споразумението си по чл.51 ал.1 от СК, съпрузите заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода, като нямат други претенции един към друг.

          ОСЪЖДА В.Г.К. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, както и държавна такса върху стойността на изплатените й за уравнение суми в размер на 12 лева.

ОСЪЖДА Н.Е.К. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, както и държавна такса върху стойността на поставените му в дял вещи, намалени с изплатените от него суми за уравнение, в размер на 12 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.