Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

130 / 27.02.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Гергана Докузлиева

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 185 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

********************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************

          Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

         

ПРЕКРАТЯВА сключения на 05.09.2009 г. в гр. Хасково, граждански брак между Ж.Г.З. с ЕГН ********** ***; и Б.Л.Г. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

 

 

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните второ споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Ж.Г.З. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху родените от брака деца А.Б.Л. с ЕГН ********** и И.Б.Л. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата при майката, понастоящем на адрес в гр. Х., ул. „Б” № ** ет.* ап.*; с право на бащата Б.Л.Г. с ЕГН ********** да вижда и взема децата при себе си -всяка първа и трета неделя от месеца от 10 часа до 17 часа; както и веднъж годишно за един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск; като виждането с И.Б.Л. ще започне след прекратяване на кърменето й и ще започне с двучасово виждане; като по време на вижданията бащата е лично отговорен и се ангажира да предпазва децата от места и контакти, които могат да доведат до инциденти и наранявания; със задължение за бащата, да връща децата на майката след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Б.Л.Г. с ЕГН ********** да заплаща на Ж.Г.З. с ЕГН **********, като майка и законен представител на А.Б.Л с ЕГН ********** и на И.Б.Л. с ЕГН **********, месечни издръжки в размер на по 115 лева за всяко дете, по следната банкова сметка ***AN ***, SWIFT: FINVBGSF; до 15-то число на всеки месец до навършване на пълнолетие на децата; като за пръв едномесечен период ще се счита 15.02.2017 г. – 15.03.2017 г., когато ще бъде направено първото плащане на издръжките; ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ на Б.Л.Г. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Х., ул. „Б.” №**, което е негова собственост от преди брака.

Съпругата няма претенции към ЕТ на съпруга и неговото недвижимо и движимо имущество, придобито чрез дарение по време на брака; както и съпругът няма претенции към недвижимо и движимо имущество на съпругата, придобито чрез дарение по време на брака.

Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

Движимите вещи, които са собственост на Ж.Г.З. с ЕГН ********** от преди брака, както и тези придобити по време на брака, намиращи се понастоящем в семейното жилище, находящо се в гр. Х., ул. „Б.” № ** ДА БЪДАТ ПРЕМЕСТЕНИ обратно в собственото й жилище, находящо се в гр. Хасково, ул. „Б.” № ** ет.* ап.*; като ОСТАНАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ от децата, а именно следните вещи:

-       2 масивни чамови легла с матраци;

-       1 масивна чамова спалня;

-       1 масивна чамова ракла;

-       1 масивна чамова маса овална;

-       4 масивни дървени столове;

-       Масивна секция от 5 модула;

-       1 сушилня за дрехи „Беко“;

-       1 камина;

-       3 чамови врати с касите;

-       Компютър и монитор DELL;

-       Стенно отоплително тяло за баня;

-       Микровълнова печка;

-       Телевизор „Филипс“;

-       1 пералня „Индезит“;

-       1 готварска печка „Индезит“;

-       1 детска кошарка; като

-               Климатик „Фуджицу Дженерал“, закупен от съпруга и намиращ се в жилището на съпругата в гр. Х., ул. „Б.” № ** ет.* ап.*; което ще обитават децата след развода – да остане там за ползване от децата.

Съпрузите не си дължат издръжка един на друг и по време на брака си не са придобили общ недвижими имот.

Съпругата не е променила моминското си фамилно име при сключването на брака.

Със споразумението си, съпрузите уреждат изцяло своите лични и имуществени отношения, като след прекратяването на брака нямат други претенции един към друг

Съпругът няма да притеснява и упражнява контрол над съпругата от момента на подаване на молбата и споразумението за развод в съда.

Разноските по водене на делото се заплащат от мъжа.

          ОСЪЖДА Б.Л.Г. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в общ размер от 30 лв., както и държавна такса върху определените размери на издръжките в общ размер на 165,60 лв.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

 

 

Вярно с  оригинала!

Сверил:М.Т.