П Р О Т О К О Л

 

18.12.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                               V-ти Наказателен състав

На осемнадесети декември                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1502 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,47 часа, се явиха:

********************************************************************************************************************************************************************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Ю.М.Ю.,  ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 202

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Антон Иванов и адв. З.Г. ***, защитник на подсъдимия Ю.М.Ю., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.М.Ю. – 45г., роден на ***г***, български гражданин, със средно образование /грамотен/, разведен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, понастоящем в Сектор „Арести” гр. Кърджали, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2016г. в с. Стамболийски, обл. Хасково, при условията на продължавано престъпление, влязъл в чужди жилища, собственост на Г.В. Д. от гр.Х., И.М. ***, М.Т. Е. от гр. Хасково, като употребил за това сила /повреждане на входна врата и счупване на стъклопакети на прозорци/, ловкост и деянията са извършени нощем - престъпление по чл. 170, ал. 2, предл. 1 -во, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 170, ал. 2, предл. 1 -во, вр. ал. 1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца, което наказание, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б” от ЗИНЗС, да изтърпи при първоначален „строг” режим.

ДА СЕ ВЪРНЕ, на основание чл. 111, ал. 1 от НПК, на И.М. ***, като правоимащо лице, веществените доказателства по ДП № 414/2016г. по описа на РУ гр. Хасково, а именно:  1 бр. чешмеджийски ключ черно - зелен и 1 бр. сгъваем нож с оранжева пластмаса на дръжката;

    ДА СЕ ВЪРНЕ, на основание чл. 111, ал. 1 от НПК, на М.Т.Е., гр. Х. ул. „****” № **, вх. *, ап. *, като правоимащо лице, веществените доказателства по ДП № 414/2016г. по описа на РУ гр. Хасково, а именно:  1 бр. синя на цвят раница „Нивея”, касов бон с надпис „Агеnа р1аzа 520 Вudapesht”, 1 бр. бутилка „Джеймисън” 700 мл, 1 бр. бутилка червено вино, 2 бр. кена бира „Бекс” по 500 мл, 1 бр. бутилка „Фанта” от 2л, 1 бр. бутилка „Пепси” от 2л, 1 бр. ФМ трансмитер с карта памет СД 1 ГБ, 3 бр. анцугови долнища, 1 бр. плетена шапка, 1 бр. нож с дървена дръжка, 2 бр. капачки от бутилки Девин.

     На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА Ю.М.Ю., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените на досъдебното производство разноски в размер на 55,82 лева /петдесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/, за видео–техническа експертиза.

              ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1502/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Ю.М.Ю., ЕГН ********** ***.

            Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

           

 

ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да потвърдите взетата по отношение на него мярка за неотклонение.

            АДВ. Г. – Моля да потвърдите взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Моля да потвърдите мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него ефективно наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Ю.М.Ю., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде потвърдена до привеждане в изпълнение на наложеното с настоящото споразумение наказание, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия Ю.М.Ю., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” по ДП № 414/2016г. по описа на РУ гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 09.57 часа.

Протоколът се изготви на 18.12.2017г.

 

 

Председател :  /п/ не се чете

 

 

 

Секретар:Д.В.

Вярно с оригинала!