П Р О Т О К О Л

 

 

13.12.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На тринадесети декември                                                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1478 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

*********************************************************************************************************************

 


 

Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимите ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 201

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от Районен прокурор Румен Сираков, адв. П.Т. ***, защитник на подсъдимия А.Н.А., адв. Г.З. ***, защитник на подсъдимия Н.А.С., адв. В.Д. ***, защитник на подсъдимия А.Р.М., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Н.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неграмотен, неосъждан, неженен, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 01 срещу 02.04.2017г. в гр.Хасково, в съучастие като съизвършител с Н.А.С. и А.Р.М.,***, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /разбиване на врата на къща/ е отнел чужди движими вещи, а именно: два броя тонколони, един брой пластмасов /РVС/ бидон, един брой усилвател марка „SANSUI и ДВД марка „CIATRONIC, всички на обща стойност 256.66 лева, от владението на М. М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.А.С. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неграмотен, неосъждан, неженен, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 01 срещу 02.04.2017г. в гр.Хасково, в съучастие като съизвършител с А.Р.М. и А.Н.А.,***, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /разбиване на врата на къща/ е отнел чужди движими вещи, а именно: два броя тонколони, един брой пластмасов /РVС/ бидон, един брой усилвател марка „SANSUI и ДВД марка „CIATRONIC, всички на обща стойност 256.66 лева, от владението на М. М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Р.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Кърджали, българин, от турски произход, неграмотен, неосъждан, неженен, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 01 срещу 02.04.2017г. в гр.Хасково, в съучастие като съизвършител с Н.А.С. и А.Н.А.,***, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /разбиване на врата на къща/ е отнел чужди движими вещи, а именно: два броя тонколони, един брой пластмасов /РVС/ бидон, един брой усилвател марка „SANSUI и ДВД марка „CIATRONIC, всички на обща стойност 256.66 лева, от владението на М. М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Н.А. с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Хасково разноските по делото в размер на 28.22 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Н.А.С. с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Хасково разноските по делото в размер на 28.22 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Р.М. с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Хасково разноските по делото в размер на 28.22 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

          ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1478/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимите А.Н.А. с ЕГН: ********** ***, Н.А.С. с ЕГН: ********** *** и А.Р.М. с ЕГН: ********** ***.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимите, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание.  

АДВ.Т. – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подзащитния ми.

АДВ. З. – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подзащитния ми.

АДВ. Д. – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подзащитния ми.

ПОДСЪДИМ А.А. – Моля да ми се отмени мярката.   

ПОДСЪДИМ Н.С. – Моля да ми се отмени мярката.   

ПОДСЪДИМ А.М. – Моля да ми се отмени мярката.   

С оглед така одобреното споразумение и наложените с него наказания, съдът намира, че взетите по отношение на подсъдимите мерки за неотклонение „Подписка” следва да бъдат отменени, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на А.Н.А. с ЕГН: ********** *** с ЕГН: ********** от гр. Хасково мярка за неотклонение „Подписка”.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на Н.А.С. с ЕГН: ********** *** мярка за неотклонение „Подписка”.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на А.Р.М. с ЕГН: ********** *** мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 12:30 часа.

Протоколът се изготви на 13.12.2017 година.

 

 

Председател: /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.