Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  339 / 15.12.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

На  петнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                     

              Председател : Гроздан Грозев

                                                                        

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер 1467 по описа за 2017 година и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, вр. чл.78а ал.1 от НК,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия Б.С.Г., ЕГН ********** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на  21.11.2017г. в землището на с.Малево, обл.Хасково, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - амфетамин /съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към Списък №1 на чл.З, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/, както следва: 0.1026 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 53% /тегловни проценти/ и 0.2784 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 62.3% /тегловни проценти/, всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 11.43 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, , поради което и на основание чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т.1, предл.1, вр.чл.78а ал.1 и ал.5 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1 000 /хиляда / лева.

ОСЪЖДА Б.С.Г., ЕГН ********** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, да заплати по сметка на ОДМВР –Хасково, деловодни разноски в размер на 126.28 лв. за вещо лице.      

ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото, явяващи се и предмет на престъплението, а именно – 0.0822 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 53% /тегловни проценти/ и 0.2581 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 62.3% /тегловни проценти/ на съхранение в  ЦМУ-София, като същите ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.

Решението подлежи на въззивно обжалване  и протест пред ХОС в 15-дневен срок считано от днес.

 

Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.