Н.о.х.д. №844 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        Обвинението срещу подсъдимия Г.Х.Г. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че в периода 19.03.2017г. - 20.03.2017г., в гр.Хасково, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, а именно - 1,0985гр. марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 1,5% (тегловни процента) и 1,3023гр. марихуана /коноп, канабис/, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 7% (тегловни процента) - общо 2,4008гр. на стойност 14,40лв. - престъпление по чл.354а ал.3 т.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

        Срещу подсъдимия Г.Х.Г. *** е повдигнато и още едно обвинение – за това, че към 19.03.2017г., в гр.Хасково, чрез подготвяне на технически средства – електрическа въздушна система, торове и препарати, а именно – фасунги, закрепени за алуминиеви листи, пластмасова пръскачка Vesto, кора за саксии, метални фунии, захранване дросел с пусково за осветление, гофрирани маркучи с вата, тавички за саксии, кабел, лампи 400 вата Philips, пластмасов турбинен вентилатор ATC RKA 200, уред за измерване на влажността, саксии, цилиндричен филтър, фолия – платнища, PH meter, система за водна мъгла с адаптер, електронна везна, гофрирани маркучи, препарати – Flora Gro General Hydroponics, Diamond Nectar General Hydroponics, Flora Micro General Hydroponics Hardwater, Rootit First Feed, Grow Hi Powder, Ph Up General Hydroponics Premium Buffering for Ph Stability, Oleatbio General hydroponics, Bloombastic Atami, Mineral Magic General Hydroponics Natural Powder, Halo Plant Boost, Blossom Blaster, Monster Grow Pro, Flora Kleen General Hydroponics Salt Depostec Clearing Solution, създал условия за извършване на намисленото престъпление – а именно за отглеждане на  растения от рода на конопа – Индийски коноп /Cannabis Indica/ в нарушение на установените в ЗКНВП правила, преди да е започнало неговото изпълнение, като извършеното не представлява по-тежко престъпление – престъпление по чл.356а вр.чл.354в ал.1 вр.чл.17 ал.1 от НК.

        В съдебно заседание представителят на РП-Хасково поддържа така повдигнатите обвинения. Повдигнатото обвинение по чл. 354а ал. 3 т. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК по отношение на намерените в жилището на подсъдимия наркотични вещества и тези, намерени в микробуса, който е управлявал същият на процесната дата, според прокурора както факта на количеството и съответно стойността на намереното наркотично вещество по несъмнен начин водели до извода, че същият имал както обективно, така и субективно отношение към това престъпление. Предвид количеството на намереното наркотично вещество, съответно стойността му според прокурора, по отношение на това първо престъпление, за което подсъдимият е привлечен, наказанието следвало да се определи при условията на чл. 55 от НК, а именно три месеца „лишаване на свобода“ и „глоба“ в размер на 1000 лв.

        По отношение на престъплението, за което подсъдимият бил привлечен в реална съвкупност по чл. 356а вр.чл.354в ал.1 вр.чл.17 ал.1 от НК, според прокурора същото се доказало. Доказало се, че всъщност подсъдимият е нямал необходимите специални знания, както и съответния интелектуален запас, за да подготви тези технически средства, тъй като в предвид заключението на вещото лице техният набор изисква специфични знания, които в хода на делото не се доказало да притежава подсъдимият, но според прокурора, чрез превоза на тези средства Г. създал условия за извършване на престъпление. Според прокурора само за превозване, а не набора и подготвяне на тези средства по отношение на това престъпление наказанието следвало да се определи при условията на чл. 55 от НК, а именно 6 месеца „лишаване от свобода“, като за двете престъпления да се определи едно общо наказание в размер на 6 месеца „лишаване от свобода“ с кумулативно предвиденото наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, което да се изтърпяло при първоначален „общ“ режим, а по отношение на наказанието, наложено с НОХД № 362/2014г. на РС-Хасково, а именно 3 месеца „лишаване от свобода“ били налице предпоставките на чл. 68 от НК и следвало да се приложи същата разпоредба.

        Подсъдимият Г.Г. се явява лично.

        Признава се за виновен единствено за марихуаната, намерена в жилището му.

        За марихуаната, намерена в буса и за това, че торовете и другите вещи – саксии, тавички, гофрирани маркучи, кабели, лампи, вентилатор и т.н. можели да се използват за отглеждане на марихуана, той не знаел. Казали му, че ще превозва неща за земеделие – торове и саксии и други подобни и именно това и видял и натоварил в буса. Нямал представа, че с тези вещи ще се гледа марихуана.

        Защитникът на подсъдимия е съгласен с фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт. При тази фактическа обстановка обаче, правните изводи били различи. Доказвало се единствено обвинението за държане на марихуана, която била намерена в жилището на подсъдимия. Другата марихуана – намерена в буса не било доказано, че подсъдимият знаел за нея. Също така не било доказано обвинението за престъпление по чл.356а вр.чл.354в ал.1 вр.чл.17 ал.1 от НК. Подсъдимият знаел единствено, че вещите, които натоварил ще се използват за земеделие. Когато бил спрян за проверка, Г. бил съвсем спокоен, защото знаел, че в буса има натоварени торове, саксии, тавички, гофрирани маркучи, кабели, лампи, вентилатор и т.н., все разрешени и допустими неща, които се използват за земеделие. Изобщо не предполагал, че могат да се използват за отглеждане на марихуана.

        Пледира за осъждане на подсъдимия единствено за държане на марихуаната, която била намерена в жилището на Г.. В другата част и за другото обвинение подсъдимият следвало да бъде оправдан.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, възприе частично фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт, а именно :

        Г.Х.Г. ЕГН ********** ***, към месец март 2017г. нямал работа, която да му носи постоянни или достатъчни доходи. В случай на нужда превозвал стоки по указание от Н. Алексеева Т. *** с товарен автомобил „********", модел „********" с ДК№ ********, собственост на А.С.М.от гр.Димитровград.

        Подсъдимият Г. бил опитвал действието на наркотични вещества, в частност на марихуана (коноп, канабис).

        Тъй като товарен автомобил „********", модел „********", с ДК№ ********бил на разположение на Г., негов познат го помолил на 19.03.2017г., да вземе от с.Минерални бани, вещи, които се използват за земеделие и да ги закара на адрес в гр.Хасково, срещу възнаграждение от 20 лв. Тези пари нямало да бъдат излишни на подсъдимия Г. и той се съгласил.

        На 19.03.2017г. вечерта, подсъдимият отишъл в с.Минерални бани, където натоварил на буса ********", модел „********", с ДК№ ********- фасунги, закрепени за алуминиеви листи, пластмасова пръскачка Vesto, кора за саксии, метални фунии, захранване дросел с пусково за осветление, гофрирани маркучи с вата, тавички за саксии, кабел, лампи 400 вата Philips, пластмасов турбинен вентилатор ATC RKA 200, уред за измерване на влажността, саксии, цилиндричен филтър, фолия – платнища, PH meter, система за водна мъгла с адаптер, електронна везна, гофрирани маркучи, препарати – Flora Gro General Hydroponics, Diamond Nectar General Hydroponics, Flora Micro General Hydroponics Hardwater, Rootit First Feed, Grow Hi Powder, Ph Up General Hydroponics Premium Buffering for Ph Stability, Oleatbio General hydroponics, Bloombastic Atami, Mineral Magic General Hydroponics Natural Powder, Halo Plant Boost, Blossom Blaster, Monster Grow Pro, Flora Kleen General Hydroponics Salt Depostec Clearing Solution.

        След това потеглил към гр.Хасково.

        Около 22:30 часа, на 19.03.2017г., на бул."Никола Радев", до магазин „Сам Марко", управлявания от подсъдимия товарен автомобил „********", модел „********", с ДК№ ********бил спрян от полицаите от РУ на МВР Хасково св.В.Б.А. и св.А.Г.А..

        Освен документите, полицаите проверили и товарния отсек на автомобила.

        Видели, че там се намират натоварени живачни лампи, саксии, препарати за подхранване, станиолени рула и др. В един от кашоните, при техническите съоръжения, полицаите видели парченце зелена листна маса с морфологични и одорологични белези на марихуана (коноп, канабис), поради което разпоредили на подсъдимия да транспортира автомобила в двора на РУ на МВР Хасково.

        Там полицейски служител извършил статичен и динамичен оглед на товарния автомобил „********", модел „********", с ДК№********. С нарочен протокол Г.Х.Г. предал зелената листна маса от кашона. Били му върнати ключовете за автомобила. След това била изготвена заповед за задържането му. При обиска по ЗМВР свързан със задържането му били намерени 20-те лева, дадени на подсъдимия за транспорта на вещите и съоръженията.

        Възникнало предположение, че в жилището на Г. може да има други наркотични вещества.

        При извършеното претърсване в жилище, представляващо двуетажна къща, в гр.Хасково, ул."**", №26, приключило на 20.03.2017г., във всекидневна стая на втория етаж било открито и иззето фолио-алуминиево, в което се намирало топче суха зелена листна маса, която била фотографирана и запечатана като обект № 1. От същият рафт била открита и иззета малка електронна везна без надписи, която била фотографирана и запечатана като обект №2.

        За иззетите вещи Г.Х.Г. вписал, че „тревата" и везната са негови, за лична употреба.

        С Разпореждане №769/30.03.2017г. на PC-Хасково било дадено разрешение за извършване на претърсване в товарен автомобил „********", модел „********", с ДК№ **********, който бил останал заключен в двора на РУ на МВР Хасково. След отключван ето му от подсъдимия били намерени фотографирани и иззети технически средства, електрическа, въздушна система, торове и препарати, а именно 6 бр.рефлектори, в едно с фасунгите; 1 бр. мрежа за багаж, опакована; 1 бр. сив на цвят турбинен вентилатор с надписи „АТС RKA 200К"; 7 бр. алуминиеви гофрирани маркучи с различни дължини; 1 бр. пластмасова щипка; 3 бр.големи лампи; 3 бр. преходници от ламарина; 3 бр. парчета алуминиеви ръкави - въздуховоди; -1 бр. гръбна градинска пръскачка жълта VESTO в едно с кашон за нея; 1 бр. пластмасова форма за разсад: 1 бр. система за водна мъгла с адаптер; 38 бр. черни големи подложки за саксии; 17 бр. саксии квадратни черни с вместимост от по 25 литра; 2 бр. къси гофрирани тръби с голям диаметър; 2 бр. опаковки с надпис MINERAL MAGIC едната от които пълна; 1 бр. пълна бутилка с надпис FLORAGRO; 1 бр. пълна бутилка с надпис FLORA MICRO; 1 бр. пълна бутилка с надпис DIAMOND NECTAR ; 1 бр. пълна бутилка с надпис RIPEN; 1 бр. пълна бутилка с надпис FLORA BLOOM 1 бр. малка пълна опаковка с надпис MONSTER BLOOM; 1 бр. полупразна опаковка магнезиев сулфат; 1 бр. празна опаковка с надпис BIO PROTECT: 1 бр. пълно шише FHVP:16p. празна опаковка с надпис HI POWDER; 1 бр. шише с надпис OLEATBIO: 1 бр. малко шише с надпис BLOOMBASTIC; 1 бр. малка бутилка с надпис ROOTIT; 1 бр. опаковка с надпис HALO; 1 бр. опаковка с надпис MONSTER GROW PRO; 1 бр. малък пакет с надпис BLOSSOM BLASTER; 1 бр. РН METER; 1 бр. голямо неръждаемо филтърно тяло с размери 1,20 X О.бОм.; 1 бр малка бяла пълна бутилка с надпис FLORA CLEAN; 1 бр. палатка от няколко парчета с вътрешна част изработена от светлоотразяващ сребрист плат: 4 бр. дросели с пусково устройство за осветление.

        С цел установяване на третото лице предало оборудването са иззети дактилоскопни следи. Две от намерените следи са негодни за идентификация, а третата е оставена от подсъдимия.

        От извършената по производството физико-химична експертиза №122/20.03.2017г. на БНТЛ гр.Стара Загора става ясно, че доброволно предадената зелена листна маса от кашон в микробуса , представлява 1,0985гр. марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 1,5% (тегловни процента).

        От извършената по производството физико-химична експертиза № 127/23.03.2017г. на БНТЛ гр.Стара Загора е установено, че иззетото от дома на подсъдимия фолио-алуминиево, в което се намира топче суха зелена листна маса, представлява 1,3023 гр. марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 7% (тегловни процента).

        Намерената в жилището на обвиняемия електронна везна има по повърхностите си остатъчни количества марихуана (коноп, канабис).

        Съгласно чл.3 т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, марихуана (коноп, канабис) е класифицирана по приложение № 1, Списък I към Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от

злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

        Съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, 1 гр. марихуана (коноп, канабис) без оглед на процентното съдържание на активен компонент, има цена 6 лв. Следователно общата стойност на наркотичното вещество- общо 2,4008 гр. е на стойност 14.40 лв.

        По делото е извършена и Ботаническа експертиза.

        От същата се установява, че откритите технически съоръжения, химични препарати и растения са за инсталация тип хидрофлорна за интензивно производство на растения от индийски коноп (Canabis Indica). Намерените технически съоръжения, химични препарати и растения се използвали за изграждането на ВИК, електрическа и въздушна инсталация които се използвали за производството на индийски коноп (Canabis Indica). Оборудването, което било намерено, било част от хидрофлорна система за интензивно производство на индийски коноп (Canabis Indica) и спомагала за бързо производство с по-къс вегетационен период - около 90 дни при нормален вегетационен период от 180 дни а това водело до по-висока производителност.

        За изграждането и поддържането на система от този тип категорично се изисквали специални технически умения. Тази система се изграждала от 2 - до 4 месеца, в зависимост от големината и  функционирала за отглеждането на индийски коноп (Canabis Indica).

       Всички намерени торове се предлагали свободно на пазара и можели да бъдат закупени. PH Meter служел за контролиране на хранителната среда, която за индийския коноп (Canabis Indica) трябвало да бъде от 5.5 до 6.5 рН. Всички описани торове били строго специални за хидропонична система за индийския коноп (Canabis Indica) и стимулирали растенията като съкращавали вегетационния период.

        Пазарната стойност на иззетите техническите приспособления и химически препарати към 19.03.2017г. била общо 2 225 лв.

        Конопът е растение от семейство Конопови, род Canabis.

        Към този род се числят три вида коноп: Обикновен (културен) коноп (Canabis sativa), Индийски коноп ( Canabis indica) и плевелен коноп ( Canabis ruderalis ).

        Като наркотично средство се използва индийският коноп (Canabis Indica), който е с най-голямо съдържание на тетрахидроканабинол.

        Подсъдимият е осъждан.

        Със споразумение по НОХД №362/2014г. по описа на PC-Хасково, за престъпление по чл.197 т.3 от НК, извършено на 31.08.2013г., му е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, изтърпяването на което е било отложено за срок от 3 (три) години.

        Споразумението е влязло в законна сила на 24.04.2014г.

        Първо - при така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че на базата на събраните по делото доказателства, може да се направи категоричен извод, единствено, че подсъдимият Г.Х.Г. ЕГН ********** *** е извършил престъплението по чл.354а ал.5 вр.ал.3 предл.2 т.1 предл.1 от НК, като на 20.03.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество – а именно – марихуана, с тегло 1,3023 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 7 теглови процента, на стойност 7,81 лв., като случаят е маловажен.

        Това е марихуаната, която е била намерена в дома на подсъдимия.

        За тази марихуана и самият подсъдим Г.Г. се признава за виновен.

        И още на досъдебното производство при претърсването и изземването в жилището му на ул."**********" №** в гр.Хасково е посочил, че тази марихуана е негова и е за лична употреба.

         Ето защо съдът призна подсъдимия за виновен за държането на марихуаната, намерена в жилището му.

        И тъй като количеството е малко - 1,3023 грама, съдът счете, че се касае за хипотеза по чл.354а ал.5 вр.ал.3 предл.2 т.1 предл.1 от НК – т.е маловажен случай. Стойността на тази марихуана съдът изчисли като взе в предвид, че съгласно постановлението 1 гр.марихуана се оценя на 6 лв., независимо от съдържанието на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.

        От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на извършеното, предвиждал е престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици.

        Тъй като подсъдимият е осъждан приложението на чл.78а от НК не е възможно. Ето защо съдът определи размера на наказанието „глоба“ по общите правила, като обсъди съотношението на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи съдът цени – относително младата възраст на подсъдимия, направените признания още от досъдебното производство и оказаното съдействие на органите на полицията. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът цени – миналата съдимост, недобрите характеристични данни, липсата на критично отношение и неуважението към правилата за наркотичните вещества. Ето защо съдът определи размера на глобата при лек превес на отегчаващите вината обстоятелства – съответно под максимума и над средата – а именно глоба в размер на 600 лв.

        С това наказание най-пълно биха се постигнали целите на индивидуалната и генералната превенции.

        Второ – Марихуаната намерена в буса  „********", модел „********", с ДК№ **********, която е 1,0985 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5 теглови процента, на стойност 6,59 лв.

        По делото се установява, че подсъдимият е натоварил буса с всички намерени в него вещи вечерта на 19.03.2017г. в с.Минерални бани, по тъмно. След това, когато подсъдимият бил спрян за проверка до магазин „Сам Марко“ при отваряне на товарния отсек на буса полицаите забелязали в един от кашоните, при техническите съоръжения парченце зелена листна маса, която миришела на марихуана. След това бусът бил откаран в двора на ОД-МВР и т.н.

        Тук съда си задава въпроса имал ли е представа, знаел ли е подсъдимия Г. и изобщо могъл ли е да знае, че някъде измежду всички вещи, които е натоварил в буса вечерта по тъмно в с.Минерални бани, се е намирало едно малко парче марихуана /1,0985 грама/ - в един от кашоните, при техническите съоръжения.

        Това малко късче марихуана е било измежду :

        6 бр.рефлектори, в едно с фасунгите; 1 бр. мрежа за багаж, опакована; 1 бр. сив на цвят турбинен вентилатор с надписи „АТС RKA 200К"; 7 бр. алуминиеви гофрирани маркучи с различни дължини; 1 бр. пластмасова щипка; 3 бр.големи лампи; 3 бр. преходници от ламарина; 3 бр. парчета алуминиеви ръкави - въздуховоди; -1 бр. гръбна градинска пръскачка жълта VESTO в едно с кашон за нея; 1 бр. пластмасова форма за разсад: 1 бр. система за водна мъгла с адаптер; 38 бр. черни големи подложки за саксии; 17 бр. саксии квадратни черни с вместимост от по 25 литра; 2 бр. къси гофрирани тръби с голям диаметър; 2 бр. опаковки с надпис MINERAL MAGIC едната от които пълна; 1 бр. пълна бутилка с надпис FLORAGRO; 1 бр. пълна бутилка с надпис FLORA MICRO; 1 бр. пълна бутилка с надпис DIAMOND NECTAR ; 1 бр. пълна бутилка с надпис RIPEN; 1 бр. пълна бутилка с надпис FLORA BLOOM 1 бр. малка пълна опаковка с надпис MONSTER BLOOM; 1 бр. полупразна опаковка магнезиев сулфат; 1 бр. празна опаковка с надпис BIO PROTECT: 1 бр. пълно шише FHVP:16p. празна опаковка с надпис HI POWDER; 1 бр. шише с надпис OLEATBIO: 1 бр. малко шише с надпис BLOOMBASTIC; 1 бр. малка бутилка с надпис ROOTIT; 1 бр. опаковка с надпис HALO; 1 бр. опаковка с надпис MONSTER GROW PRO; 1 бр. малък пакет с надпис BLOSSOM BLASTER; 1 бр. РН METER; 1 бр. голямо неръждаемо филтърно тяло с размери 1,20 X О.бОм.; 1 бр малка бяла пълна бутилка с надпис FLORA CLEAN; 1 бр. палатка от няколко парчета с вътрешна част изработена от светлоотразяващ сребрист плат: 4 бр. дросели с пусково устройство за осветление.

        И съдът намира отговора на този въпрос за отрицателен.

        Г.Г. нито е знаел, нито е имал представа, нито е могъл да знае в тази конкретна обстановка, че в товарния отсек на един бус, пълен описаните по-горе вещи, се е намирало някъде измежду тях, едно парченце марихуана от 1 грам.

        След като не е знаел, нямал е представа, подсъдимият не е могъл да действа виновно за държане на марихуаната, намерена в буса, защото незнанието на елементи от обективната действителност, които са част от състава на престъплението, пречат да се формира интелектуалния компонент на вината, а без него пък, не може да има волеви и да се действа с определена цел.

        Ето защо съдът счита, че подсъдимият не би могъл и не е действал виновно и съответно не би могъл да бъде признат за виновен за държането на марихуаната, намерена в буса -  1,0985 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5 теглови процента, на стойност 6,59 лв.

        Съответно – няма продължавано престъпление по чл.26 ал.1 от НК, нито квалификацията по чл.354а ал.3 т.1 вр.чл.26 ал.1 от НК е уместна.

        Ето защо съдът оправда подсъдимия по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.354а ал.3 т.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

        Трето – Обвинението за приготовление към престъпление по чл.356а вр.чл.354в ал.1 вр.чл.17 ал.1 от НК.

        Съдът счете това обвинение да недоказано, поради недоказаност на субективната страна на престъплението.

        Приготовлението и опита са стадии на умишлена престъпна дейност.

        Няма приготовление по непредпазливост.

        И така – подсъдимият е бил извикан да превози с буса „********", модел „********", с ДК№ ********от с.Мин.бани до гр.Хасково на 19.03.2017г. неща за земеделие срещу възнаграждение от 20 лв. Вечерта, по тъмно, около 21,00 часа същият е спрял буса в пресечка в с.Мин.бани, където е извършено натоварването.

        Всички натоварени вещи действително са за земеделие.

        Всички вещи са разрешени и могат да бъдат закупени от съответен магазин – торовете от кой да е ботанически или зоомагазин, също формите за разсад, саксиите, подложките, тавичките, градинската пръскачка, гофрираните маркучи, системата за водна мъгла с адаптер, всички добавки за хидропоника, ph meter-а или от съответен ел.магазин – крушките, фасунгите, пластмасовия турбинен вентилатор ATC RKA 200, дросела за пусково осветление, кабелите.

        Ако се приеме, че подсъдимият е видял всички тези вещи и е участвал в тяхното натоварване на буса, то същият не е могъл по никакъв начин да разбере, нито да се досети, нито да предположи или да познае, че тези всички до една разрешени вещи, които действително служат за земеделски цели, са такива специализирани за изграждането на хидропонна инсталация за отглеждане на марихуана в закрито помещение при ускорен цикъл.

        Съдът придоби непосредствени впечатления от подсъдимия с оглед принципа на непосредственост в наказателния процес. И счита, с оглед впечатлението за конкретния интелектуален капацитет на Г., че подсъдимият изобщо не е могъл нито да предположи, нито да се досети, нито е знаел, че всички тези вещи ще се и могат да се използват за инсталация за отглеждане на марихуана.

        Нещо повече – съдът намира, че само човек със специализирани познания в областта на ботаниката и растениевъдството, би могъл като види всички тези вещи и конкретните торове да съобрази, че те могат или най-вероятно биха се използвали за отглеждане на марихуана.

        И доктор на науките, ако не е в областта на ботаниката, едва ли знае освен по случайност, че индийския коноп „обича“ неутрална среда на почвата с ph 5,5 – до 6. И човек с висше образование /извън ботаника, растениевъдство или свързано/ не би могъл да съобрази, че тези конкретни торове са много подходящи за хидропонно отглеждане на марихуана.

        По налични доказателства съдът прави извод, че подсъдимият Г. не е знаел, не е предполагал и е нямал никаква представа, че транспортираните от него, сами по себе си напълно разрешени вещи и торове, биха могли да се използват за отглеждане на марихуана.

        По тази причина и при спирането му от полицаите до магазин „Сам Марко“ в гр.Хасково Г. е бил напълно спокоен, веднага е оказал съдействие и не се е притеснявал за нищо, защото е знаел /тъй като евентуално е и видял/, че транспортира разрешени вещи за земеделие.

        Прокурорът е изградил обвинението по чл.356а вр.чл.354в ал.1 вр.чл.17 ал.1 от НК на съвсем косвени доказателства, които изобщо не са безсъмнени и не водят като верига до само един възможен извод. Точно обратното – доста неубедително разхвърляни индиции, насочват към евентуален извод за някаква съпричастност на подсъдимия във формата на приготовление.

        Както бе отбелязано и по-горе незнанието на елементи от обективната действителност, които са част от състава на престъплението, пречат да се формира интелектуалния компонент на вината, а без него пък, не може да има волеви и да се действа с определена цел.

        А приготовлението е стадий на умишлена престъпна дейност.

        Ето защо съдът счете, че липсват доказателства за наличието на субективната страна на престъплението по чл.356а вр.чл.354в ал.1 вр.чл.17 ал.1 от НК, поради което изцяло оправда подсъдимия по това обвинение.

        С оглед чл.189 ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимия да заплати по сметка на ОД-МВР-Хасково направените по делото разноски в размер на 608,20 лв., произтичащи от възнаграждение на вещо лице.

       Марихуаната бе отнета в полза на Държавата, след което следва да бъде унищожена.

       Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                                    Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.