О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  1607 / 19.12.2017 година, гр. Хасково

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав  

На осемнадесети декември две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател : Гроздан Грозев

                    

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

Частно гражданско дело номер 3021 по описа за 2017 година

 

            Производството е по реда на чл.130 ал.3 от СК.

            Съдът, като разгледа постъпилата молба и приложените към нея документи, намира същата за основателна. Иска се разрешение за теглене на сумата 1 573.81 лева от детския влог на малолетното лице – Гюрай Г.С. ЕГН **********,***, от банка – „ДСК”ЕАД и закриване на банковата сметка.

Налице са законовите предпоставки за даване на разрешение за теглене на исканата сума от детския влог. Искането в молбата е обосновано, като последното явно е в интерес на детето. Според изисканото становище от ДСП – Отдел „Закрила на детето” – Хасково, родителите на детето са отговорни хора, които поставят нуждите и потребностите на детето си на първо место и всички техни действия са свързани с интересите на детето и не биха били в негов ущърб. Според същият доклад парите от детският влог ще се ползват в интерес на детето за обзавеждане на самостоятелна детска стая и решението е добре обмислено.

            Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

РАЗРЕШАВА на  Г.С.А. с ЕГН ********** и Н.С.А. с ЕГН**********, като законни представители на малолетното си дете Гюрай Г.С. ЕГН **********,*** , да изтеглят сумата от 1 573.81 лева от детският влог на Гюрай Г.С. ЕГН ********** в банка „ДСК” ЕАД, по банкова сметка ***а банковата сметка.

                   Определението не подлежи на обжалване.

                   Да се издаде съдебно удостоверение. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: