Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

782/13.12.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и седми ноември две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                          Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1916 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ, на основание чл. 59, ал. 9, вр. с чл. 127, ал. 2 СК, режима на лични контакти между бащата Б.Ж.А., ЕГН ********** ***0, съдебен адрес:*** - адв. Таня Ванкова, и малолетното му дете И. Б. А., ЕГН **********, определен с одобрената с протоколно Определение № 97 от 17.01.2014 г. по гр. д. № 2806/2013 г. по описа нa Районен съд – Хасково съдебна спогодба, като ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между тях: бащата има право да вижда детето и да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, с преспиване, на рождения ден на детето – 20.01 и на имения му ден – 07.01 - съвместно с майката В.И.Р. за времето от 10,00 до 19,00 часа, а при несъгласие от нейна страна за съвместно прекарване - от бащата за времето от 19,00 часа на предходния ден до 13,00 часа на следващия ден, по време на Коледните празници, а именно от 10,00 часа на 24.12 до 18,00 часа на 26.12, с преспиване, през всяка четна година, по време на Великденските празници, а именно от 18,00 часа на Разпети петък до 18,00 часа на първия понеделник след Великден, с преспиване, през всяка четна година, по време на Новогодишните празници, а именно от 10,00 часа на 30.12 до 18,00 часа на 01.01, с преспиване, през всяка нечетна година, 30 дни през лятната му ваканция, когото майката не ползва платения си годишен отпуск, половината от зимната /Коледната/ му ваканция за всяка четна година и половината от пролетната /Великденската/ му ваканция за всяка нечетна година - от 10,00 часа до 18,00 часа на съответните дни, с преспиване, със задължение да взема детето от определеното с одобрената с протоколно Определение № 97 от 17.01.2014 г. по гр. д. № 2806/2013 г. по описа нa Районен съд – Хасково съдебна спогодба местоживеене и да го връща там след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА В.И.Р. ЕГН ********** адрес ***, съдебен адрес:*** - адв. Меглена Гунчева, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, да заплати на Б.Ж.А., ЕГН ********** ***0, съдебен адрес:*** - адв. Таня Ванкова, сумата от 630.00 лв., представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                       

       СЪДИЯ:/п/

 

                                                                                                          /Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.