О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  460/     23.11.2017 г.           град Хасково

 

         

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми  наказателен състав,

на   двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година,

в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                          Съдия: Гроздан Грозев

 

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

Частно наказателно дело1400 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

          Производството е по реда на чл. 111, ал.3 от НПК.

          Образувано е по  жалба от  „Лена 2008“ ООД – клон Хасково, чрез управителя на клона Любомир Тодоров , срещу Постановление на РП-Хасково, от 13.11.2017г. с което се отказва връщането на лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ по ДП 110/2014г. по описа на ОД МВР – Хасково.

В случая  жалбата срещу постановения от прокурора акт, е подадена , не така както разписва  НПК – чрез органа, който е постановил обжалвания акт, задължение на който орган е да администрира жалбата,като  я окомплектова с материалите  по ДП , след което да я изпрати на контролиращата съдебна инстанция. В този смисъл   съдът е в невъзможност да прецени  дали жалбата е подадена  при спазване на  процесуалния  срок за депозирането   й, срещу  подлежащ на   обжалване прокурорски акт и от участник в процеса, легитимиран да атакува постановлението на РП – Хасково за  спиране на наказателното производство,за да се произнесе по   нейната  процесуална  допустимост. Едва след като жалбата бъде окомплектована  и  приложено към нея  цялото ДП  съдът ще е  в  състояние преди да пристъпи към произнасяне по същество  да счете, че са удовлетворени всички процесуалните изисквания за надлежно образуване на  съдебното производство - спазване на законоустановения срок за депозиране на жалбата и подаването и  от лице от визираните в разпоредбата на  чл. 111  ал.3  НПК. Изложеното  налага прекратяване на съдебното производства  и връщане на делото ,ведно с жалбата на прокурора за  окомплектоването и ведно с цялото ДП.         

        Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по  ЧНД№ 1400/2017г. по описа на РС-Хасково.

          ИЗПРАЩА  делото на прокурора  за окомплектоване на жалбата ,ведно с цялото  ДП, след което  да бъде върнато в РС-Хасково.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                                              Съдия: