ПРИСЪДА

64/15.11.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав На петнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година В публичното заседание в следния състав:

Председател : Гроздан Грозев

Секретар: Веселина Красева Прокурор: Емилия Генова

Като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев НОХД № 635 по описа за 2017 година

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Б. -роден на ***г***, български гражданин, с ЕГН**********, българин, със средно образование, земеделски производител, разведен, неосъждан, с постоянен, настоящ адрес ***, за ВИНОВЕН в това, че на 17.01.2017г., в землището на с. Криво поле, общ. Хасково, от отдел 420, подотдел „е", собственост на Община Хасково, без редовно писмено позволително сякъл от Общински горски фонд, дървета и части от тях, а именно 1.73 пр. куб. м. дърва за огрев от дървесен вид- „цер", на стойност 78.78 лв., като случаят е маловажен-Престъпление по чл.235 ал.6, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.235 ал.6, вр. ал.1, вр. чл.78а, ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева, като го признава за НЕВИНОВЕН за повдигнатото му обвинение за разликата от 1.73 пр. куб. м. до 1.9 пр. куб. м. или /0.17 пр. куб. м./ дърва за огрев от дървесен вид- „цер", която разлика е на стойност 6.49 лв. и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално предявеното му обвинение.

ОТНЕМА на осн.чл.53, ал.1,б."А" от НК вещественото доказателство по делото - моторно резачка марка STILL- MS27 със сериен № 170104851 на съхранение в РУ МВР - Хасково.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.Б. -роден на ***г***, български гражданин, с ЕГН**********, българин, със средно образование, земеделски производител, разведен, неосъждан, с постоянен, настоящ адрес ***, да заплати в полза на държавата, по сметка на ОДМВР- Хасково деловодни разноски в общ размер на 52.90 лв..

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.Б. -роден на ***г***, български гражданин, с ЕГН**********, българин, със средно образование, земеделски производител, разведен, неосъждан, с постоянен, настоящ адрес ***, да заплати в полза на Съдебната власт, по сметка на PC- Хасково, деловодни разноски в общ размер на 120.00 лв. за възнаграждение на вещи лица.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес - пред Хасковския окръжен съд.

Районен съдия:/п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.