РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 968/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.Ж.А.

П.В.К.,
ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 1.11.2018г.

2

Гражданско дело No 1360/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ДИМАГО ООД

МИГ-913-НИКОЛИНА ГРОЗЕВА ЕООД

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 1.11.2018г.

3

Гражданско дело No 3177/2017, VI състав

Делба

А.А.А.,
Р.А.Х.

В.А.Х.,
А.А.К.,
С.А.К.,
Г.И.К.,
Х.С.К.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 2.11.2018г.

4

Гражданско дело No 744/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮПИЕМТРАНС ЕООД

И.Д.Г.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 2.11.2018г.
В законна сила на 19.11.2018г.

5

Гражданско дело No 987/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ РАДОСЛАВ НЕЙКОВ ПОПОВ

БМК СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 2.11.2018г.

6

Гражданско дело No 2254/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

В.Г.Д.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Определение от 2.11.2018г.

7

Гражданско дело No 653/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Ж.П.К.

Н.Н.А.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 5.11.2018г.

8

Гражданско дело No 2160/2018, VI състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

С.С.П.,
Я.Н.Я.

 

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 5.11.2018г.

9

Гражданско дело No 1015/2018, VI състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

В.Г.Г.

ЕТ В.-М.Д.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 6.11.2018г.
В законна сила на 23.11.2018г.

10

Гражданско дело No 1491/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДАТКО ЕООД

АТА СТРОЙ ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 6.11.2018г.

11

Гражданско дело No 2624/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.И.Х.

М.Т.Я.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 6.11.2018г.

12

Гражданско дело No 1954/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.П.М.,
И.Д.М.

 

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 7.11.2018г.
В законна сила на 7.11.2018г.

13

Гражданско дело No 2369/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Т.Д.,
В.И.Д.

 

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 7.11.2018г.
В законна сила на 7.11.2018г.

14

Гражданско дело No 408/2018, VI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ДЕВИН ЕКС

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 8.11.2018г.

15

Гражданско дело No 2195/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.М.Д.,
М.М.Д.

 

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 8.11.2018г.

16

Гражданско дело No 2392/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Х.С.

Н.С.М.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 8.11.2018г.

17

Гражданско дело No 936/2018, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Е.Ф.Д.

И.А.Х.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 9.11.2018г.

18

Гражданско дело No 1096/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Д.М.

С.Д.М.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 9.11.2018г.

19

Гражданско дело No 1259/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.Г.Д.

Г.А.Д.

Докладчик:
ГРОЗДАН Б. ГРОЗЕВ

Решение от 9.11.2018г.
В законна сила на 9.11.2018г.

20

Гражданско дело No 1669/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Ж.К.Й.

Л.М.Ф.,
ДСП ХАСКОВО

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 9.11.2018г.

21

Гражданско дело No 1837/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.М.И.

Ш.Р.Б.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 9.11.2018г.
В законна сила на 9.11.2018г.

22

Гражданско дело No 2169/2018, VI състав

Искове за трудово възнаграждение

Н.Д.И.

ОД НА МВР ХАСКОВО

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 9.11.2018г.

23

Гражданско дело No 2214/2018, I състав

Делба

Е.Р.Б.

Р.С.Г.,
П.Г.Г.,
Г.Г.Г.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 9.11.2018г.
В законна сила на 23.11.2018г.

24

Гражданско дело No 2281/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.Е.М.,
Д.Д.М.

 

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 9.11.2018г.

25

Гражданско дело No 2193/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Х.Г.,
Г.К.Г.

 

Докладчик:
ГРОЗДАН Б. ГРОЗЕВ

Решение от 12.11.2018г.
В законна сила на 12.11.2018г.

26

Гражданско дело No 15/2018, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Х.П.Г.

В.Н.С.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 13.11.2018г.

27

Гражданско дело No 480/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Г.И.Ж.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИРФАН ЮСЕИН ХАЛИЛ

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 13.11.2018г.

28

Гражданско дело No 1454/2018, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

З.В.Я.

П.И.Я.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.

29

Гражданско дело No 1537/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

В.А.И.

П.М.Ш.,
ДСП ХАСКОВО

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 13.11.2018г.

30

Гражданско дело No 2194/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.А.К.,
Д.А.К.

 

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.

31

ЧГД No 2589/2018, IX състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

FIRST INSTANCE COURT OF DRAMA

ПИМ ООД - ХАСКОВО

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Определение от 13.11.2018г.

32

Гражданско дело No 901/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Х.А.Ю.

Н.А.Х.,
Р.О.Х.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 14.11.2018г.

33

Гражданско дело No 2347/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.П.П.,
Д.К.П.

 

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 14.11.2018г.

34

Гражданско дело No 665/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В.М.П.

Н.В.Т.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 15.11.2018г.

35

Гражданско дело No 906/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИВА ПРИМА ЕООД

А.С.С.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 15.11.2018г.

36

Гражданско дело No 923/2018, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕМ ДЖИ ЕЛ - БГ ООД

КП БИЛД ООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 15.11.2018г.

37

Гражданско дело No 1175/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПОЛИСТОР ООД

ПОЛИГРАФ ЮГ АД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 15.11.2018г.

38

Гражданско дело No 1928/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Г.И.,
А.А.И.

 

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 15.11.2018г.
В законна сила на 15.11.2018г.

39

Гражданско дело No 2508/2018, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

С.С.П.

С.Е.Ч.

Докладчик:
ГРОЗДАН Б. ГРОЗЕВ

Определение от 15.11.2018г.

40

Гражданско дело No 841/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД

А.П.Т.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 16.11.2018г.

41

Гражданско дело No 867/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД ГР.СОФИЯ

А.Т.Д.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 16.11.2018г.

42

Гражданско дело No 1573/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Е.З.А.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 16.11.2018г.

43

Гражданско дело No 2480/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ж.Г.Ж.,
Д.Т.Ж.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН С. ГЕОРГИЕВ

Решение от 16.11.2018г.
В законна сила на 16.11.2018г.

44

Гражданско дело No 2510/2018, VI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.М.Ю.

Б.К.Б.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 16.11.2018г.

45

Гражданско дело No 2553/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Г.В.Т.

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД - ХАСКОВО

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 16.11.2018г.

46

Гражданско дело No 1817/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

Р.И.Х.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 19.11.2018г.

47

Гражданско дело No 1978/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

О.Р.Б.

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 19.11.2018г.

48

Гражданско дело No 2475/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.А.П.,
П.Д.П.

 

Докладчик:
МАРТИН Д. КЮЧУКОВ

Решение от 19.11.2018г.

49

Гражданско дело No 2588/2018, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Т.Й.Г.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 19.11.2018г.

50

Гражданско дело No 1002/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД СОФИЯ

И.Н.Л.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 20.11.2018г.

51

Гражданско дело No 1205/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

М.С.Г.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 20.11.2018г.

52

Гражданско дело No 1391/2018, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.Т.

Т.Т.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 20.11.2018г.

53

Гражданско дело No 1566/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Н.Ч.,
П.Я.Ч.

 

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 20.11.2018г.

54

Гражданско дело No 2236/2018, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.М.Д.

Ш.М.Д.,
ДСП ХАСКОВО

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 20.11.2018г.

55

Гражданско дело No 499/2018, VI състав

Делба

М.Х.А.

Г.С.Н.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 21.11.2018г.

56

Гражданско дело No 1029/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Б.Т.А.

Х.А.А.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 21.11.2018г.

57

Гражданско дело No 2001/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

В.С.М.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Определение от 21.11.2018г.

58

Гражданско дело No 2255/2018, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Н.М.,
И.Г.М.

 

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 21.11.2018г.

59

Гражданско дело No 38/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

К.Д.М.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 22.11.2018г.

60

Гражданско дело No 1185/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Р.А.Ш.

Д.И.Ш.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 22.11.2018г.

61

Гражданско дело No 2115/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Ц.В.П.

Д.С.П.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 23.11.2018г.

62

Гражданско дело No 2382/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.К.К.,
Ж.П.К.

 

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 23.11.2018г.

63

Гражданско дело No 885/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД

Г.С.И.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 26.11.2018г.

64

Гражданско дело No 1813/2018, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Е.П.А.

Р.Н.Н.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 26.11.2018г.

65

Гражданско дело No 2013/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СТИЛ 96 ООД КЪРДЖАЛИ

ИТЛ СПЕД ЕООД

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Определение от 26.11.2018г.

66

Гражданско дело No 2363/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Т.И.К.

К.Д.К.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 26.11.2018г.

67

Гражданско дело No 2549/2018, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

И.Й.Р.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 26.11.2018г.

68

Гражданско дело No 799/2018, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Я.Л.Я.

П.Х.Б.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Определение от 27.11.2018г.

69

Гражданско дело No 616/2018, VI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.А.В.

П.Т.П.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 28.11.2018г.

70

Гражданско дело No 1076/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КРЕДИСИМО АД СОФИЯ

Е.Н.Х.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 28.11.2018г.

71

Гражданско дело No 1193/2018, III състав

Искове по КЗ

К.С.П.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 28.11.2018г.

72

Гражданско дело No 631/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.А.Г.

К.А.Г.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 29.11.2018г.

73

Гражданско дело No 1479/2018, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МДМ 99 ООД-АСЕНОВГРАД

НИЯ-МИЛВА ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 29.11.2018г.

74

Гражданско дело No 1486/2018, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

О.Т.Е.

П.Д.А.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 29.11.2018г.

75

Гражданско дело No 1677/2018, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Х.Д.Х.

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД СОФИЯ

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 29.11.2018г.

76

Гражданско дело No 2338/2018, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Т.Д.,
Д.Г.Д.

 

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 29.11.2018г.

77

Гражданско дело No 2676/2017, I състав

Делба

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ РОДИНА

ППЗК СЪГЛАСИЕ

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 30.11.2018г.

78

Гражданско дело No 510/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

Г.Ю.Х.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 30.11.2018г.

79

Гражданско дело No 1716/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

М.М.С.

Г.И.И.,
Д.В.И.,
Б.Х.Г.,
С.Г.Г.,
Г.С.Г.,
Д.К.Д.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 30.11.2018г.