Н.о.х.д. №1197/2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        Обвинението срещу подсъдимия С.С.С. ЕГН ********** ***, е повдигнато за това, че на 16.09.2017г., в гр.Хасково, управлявал МПС – товарен автомобил марка „Фолксваген Амарок“ с рег.№Х ****КВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – а именно 1,58 на хиляда, установено по надлежния ред –с „Алкотест Дрегер“ 7510 с фаб.№ARDN 0091 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

        РП-Хасково поддържат обвинението.

        Сочат, че фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт се установявала безспорно. Подсъдимият С. употребил алкохол, неизвестно количество. Самият той  признал пред контролните органи за три чаши вино. Абсолютно и точно била изпълнена процедурата по констатиране на тази употреба, а именно спиране на водача, констатиране на тази употреба с извикване на контролния орган, който е оправомощен да работи с използваното техническо средство, което да измерва алкохол в дъха - Дрегер 7510 в конкретния случай. Подсъдимият имал нелоши характеристични данни, бил реабилитиран и  наказанието следвало според прокурора да се определи на основание чл.55 ал. 1 от НПК, а именно - да се слезе под законовия минимум. Според прокурора наказание 8 месеца „лишаване от свобода”, което на основание чл. 66 от НК да бъде отложено с три години изпитателен срок,  щяло да изпълни целите на личната и генерална превенции. Моля да се наложи и наказание „глоба” в размер на 150 лева и на основание чл. 343г от НК подсъдимият С. да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от осем месеца.

        Подсъдимият С.С. не се признава за виновен. Не желае и не дава обяснения по фактическата обстановка.

        Защитникът на подсъдимия адв.К. пледира за оправдателна присъда.

        Защитникът на подсъдимия адв.Ч. също пледира за оправдателна присъда. Били направени 3 неуспешни опита за вземане на проба с „Дрегер“-а. Не се знаело защо тези опити били неуспешни и какви били показателите. Обвинението не било доказано по един безсъмнен и безспорен начин.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна, изложеното в обвинителния акт, а именно :

        Вечерта на 15 срещу 16.09.2017г., подсъдимият С.С. *** употребил неизвестно количество алкохол. Въпреки че бил употребил алкохол, подсъдимият се качил в товарен автомобил марка „Фолксваген", модел "Амарок", с per. № X 24 29 KB и започнал да го управлява.

        Същата вечер за времето от 19:00 часа на 15.09.2017г. до 07:00 часа на 16.09.2017г. служителите на РУ-МВР - Хасково - свидетелите С. Дечев Г. и Г.А.Т. били на работа като автопатрул.

        На 16.09.2017г. около 03:00 часа те се намирали на установъчен пункт в гр.Хасково, на бул. „Освобождение", до комплекс „21 век".

        В това време срещу тях по бул. „Освобождение" полицаите забелязали, че се движи товарен автомобил марка „Фолксваген", модел „Амарок" с per. № X ***KB, който идвал от посока от гр.Кърджали и се движел към кръстовището на бул.„Освобождение" с бул. „България" в гр.Хасково.

        Св.Г. спрял товарния автомобил със стоп-палка, като след спирането на моторното превозно средство полицейските служители установили, че водач на въпросното МПС бил подсъдимия С.С., като същия бил сам в автомобила.

        Св.Г. поискал от водача свидетелството му управление на моторно превозно средство (СУМПС) и докато извършвали проверка на документите, на полицаите им направило впечатление, че подсъдимия говори леко „завалено". Тъй като възникнало съмнение, че С. е употребил алкохол полицаите поискали съдействие от ОДЧ при РУ-МВР-Хасково, да бъде изпратен техен колега от сектор „Пътна полиция" при ОД-МВР-Хасково, който да тества подсъдимия.

        След малко на мястото, където бил спрян за проверка С. пристигнал служителя на РУ-МВР - Хасково - свидетеля мл. автоконтрольор И.Н.К. от сектор „Пътна полиция" при ОД-МВР-Хасково, който започнал да тества С.С. с техническо средство - анализатор на алкохол в дъха  „Дрегер 7510" с фабр.№ ARDN 0091, калибриран на 10.05.2017г.

        Подсъдимият С. направил три неуспешни опита, тъй като не успявал да вкара достатъчно въздух в устройството с необходимата продължителност.

        На четвъртия път подсъдимият С. вкарал достатъчно въздух с нужната продължителност, при което техническото средство издало звуков сигнал за успешна проба, отчитайки 1,58 на хиляда концентрация на алкохол в издишания от подсъдимия въздух.

        За извършеното нарушение на С.С. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение бланков № 008324/16.09.2017г., който бил подписан от подсъдимия без възражение.

        Бил издаден талон за медицинско изследване с № 0418192/16.09.2017г., но С. отказал да даде кръвна пробна за изготвяне на химическа експертиза.

        Със заповед за задържане на лице С. *** за срок до 24 часа.

        От приложената справка за нарушител/водач е видно, че С.С. е правоспособен водач на МПС с категории „В" и „АВ" и се води на отчет в ОД на МВР сектор „Пътна полиция" Хасково.

        Има констатирани множество нарушения по ЗДвП.

        Подсъдимият С.С. е осъждан, но реабилитиран.

        Делото протече по общия ред.

        Бяха разпитани св.И.Н.К., св.С.Д.Г. и св.Г.Т..

        Св.К. даде изключително подробни, детайлни, изчерпателни и логически и хронологически свързани показания за случилото се.

        Същият описа доволно подробно как точно е била взета пробата с Алкотест „Дрегер“ и на база на показанията на този свидетел съдът няма никакви съмнения, че измерването е било извършено коректно и надлежно. Самият св.К. е мл.автоконтрольор от години и поне от няколко години работи с Алкотест „Дрегер“ и е вземал стотици проби с този апарат и познава начина на работа с него.

        Изключена е възможността св.К. да не е знаел или да е бил неопитен или тепърва да се е опитвал или учел как да работи с „Дрегер“.

        Пробата е била взета както трябва.

        Алкотест „Дрегер“ е устройство, което се използва от десетилетия от органите на сектор „ПП“ към ОД-МВР за установяване на употреба на алкохол, по количеството алкохолни пари в издишвания от водача въздух. Конкретно използваното устройство е анализатор на алкохол в дъха  „Дрегер 7510" с фабр.№ ARDN 0091, който е бил калибриран на 10.05.2017г. и следователно няма основание за съмнение в извършеното измерване и отчетено количество алкохол, по издишваните алкохолни пари от водача С.С..

        Изпозваният Алкотест „Дрегер“ е измерил точно, защото е бил надлежно калиброван.

        Св.С.Г. и св.Г.Т. са полицаите, които са спрели С.С.. И двамата потвърждават измерването с „Дрегер“-а и отчетената стойност от 1,58 промила, която всички присъстващи са видяли – водача С.С., св.К., св.Г. и св.Т..

        Съдът изцяло кредитира показанията на св.Г. Тредафилов и св.С.Г. дадени в хода на съдебното следствие. Те по никакъв начин не опровергават фактическата обстановка в обвинителния акт, а напротив логично и последователно я обосновават и потвърждават.

       При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подсъдимият С.С.С. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна, престъпния състав на чл.343б ал.1 от НК, като на 16.09.2017г., в гр.Хасково, управлявал МПС – товарен автомобил марка „Фолксваген Амарок“ с рег.№Х ****КВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – а именно 1,58 на хиляда, установено по надлежния ред –с „Алкотест Дрегер“ 7510 с фаб.№ARDN 0091.

        От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл- подсъдимият  е съзнавал обществено-опасния характер на извършеното, предвиждала е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици.

        Подсъдимият  е неосъждан /реабилитиран/.

        В тази връзка съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин :

        Делото протече по общия ред.

        Съдът определи наказанието по общите правила.

        Съставът на престъплението по действащата редакция на чл.343б ал.1 от НК към момента на извършване на деянието предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 – до 3 години и кумулативно наказание „глоба“ в размер от 200 лв. – до 1 000 лв. И двете кумулативно предвидени наказания имат специални минимуми и специални максимуми. Съдът счете, че в конкретния случай са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Като такива, съдът цени обстоятелството, че подсъдимият е неосъждан /реабилитиран/, невисоката концентрация на алкохол в кръвта, която е малко над установения в закона предел от 1,2 промила, късния час на управление на МПС – 03,00 часа сутринта, който означава липса на движение на други МПС и липса на създаване на опасност за трафика и другите водачи, оказаното съдействие при извършването на проверката и нормалното поведение на водача, относително младата възраст на подсъдимия. Ето защо съдът счете, че наказанието следва да бъде определено с приложение на чл.55 ал.1 т.1 от НК, като се слезе под установените в закона специални минимуми. Първото наказание „лишаване от свобода“ съдът определи в интервала 3 месеца – 12 месеца, като се спря на срок над абсолютния минимум и малко под средата – а именно 6 месеца „лишаване от свобода“. Подсъдимият е реабилитиран и приложението на чл.66 ал.1 от НК е възможно. Ето защо съдът отложи изпълнението на така наложеното наказание, с изпитател срок от 3 години. Съдът наложи и кумулативно предвиденото наказание глоба, като също слезе под установения минимум и определи на подсъдимия глоба в размер на 180 лв. Разпоредбата на чл.343г от НК предвижда, че във всички случаи на чл. 343, 343а, 343б и чл. 343в, ал. 1 съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 и може да постанови лишаване от право по т.6. Ето защо съдът наложи на С.С. и наказание „лишаване от право да управлява МПС“. В предвид конкретната концентрация на алкохол в кръвта – 1,58 промила, която не е много над законовия предел от 1,2 промила, съдът счете, че наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ следва да бъде определено с продължителност от 6 месеца.

        С така определените наказания съдът счете, че ще бъдат най-пълно постигнати целите на индивидуалната и генералната превенции, като се въздейства предупредително-възпиращо както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

        Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                                 Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.