А.н.д. № 1154/2017 год. на ХРС

МОТИВИ:

 

          Обвинението срещу подсъдимия Н.С.А. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че на 15.09.2017г., в гр.Хасково, управлявал МПС – мотоциклет марка „***************“ с ДК№***************, без съответно свидетелство за управление на МПС категория „В”, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние, с Наказателно постановление №16-1253-001310/14.10.2016г., издадено от Началника на сектор „ПП“ при ОД-МВР-Хасково, влязло в законна сила на 10.04.2017г. - престъпление по чл.343в ал.2 вр.чл.63 ал.1 т.4 от НК.

          Районна прокуратура-Хасково редовно призовани, не се явяват и не вземат становище.

          Подсъдимият Н.С.А., редовно призован, се явява лично, признава фактите, посочени в обстоятелствената част на постановлението на РП-Хасково и заявява, че разбира обвинението и се признава за виновен по него. Не желае да дава обяснения, тъй като отразеното в постановлението било вярно.

          Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, възприема фактическата обстановка, изложена в постановлението по чл.78а от НК, а именно:

          Подсъдимият Н.С.А. никога не е имал шофьорска книжка и преди известно време, при управление на МПС на 15.09.2016г. в гр.Хасково, бил спрян за проверка. Издали му акт, като в последствие му издали и наказателно постановление, връчено му лично в КАТ-Хасково и влязло в сила за това негово нарушение.

          Така подсъдимият бил наказан по административен ред с Наказателно постановление №16-1253-001310/14.10.2016г. издадено от Началника Група в Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР Хасково, влязло в сила на 10.04.2017г. по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, за управление на МПС без съответно свидетелство и нарушаване съответно на чл.150 от ЗДвП.

           На 15.09.2017г. вечерта, Н.С.А. решил да се разходи с мотоциклета на баща си из гр.Хасково - марка „***************", с ДК № *******, въпреки че нямал свидетелство за управление.

           В същото това време, свидетелите Г. А. Г. и И. Н. К. - мл. автоконтрольори в Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР Хасково били на работа, като около 20.30 часа със служебния автомобил се движели по бул.„Никола Радев" в гр.Хасково, до бензиностанция „Каменец", когато застигнали мотоциклет марка „***************", с ДК № *******, който се движел в посока на кв."Болярово".

           На същия не работели задните светлини на габарита и стопа. Водачът бил сам и отбил, като влязъл в района на бензиностанцията. В изпълнение на своите служебни задължения А. и К. решили да извършат проверка на водача на мотоциклета и спрели със служебния автомобил зад него.

           При извършената проверка на място, около 20.30 часа на 15.09.2017г., било констатирано, че мотоциклета се управлява от подсъдимия Н.С.А. без свидетелство за правоуправление, като документите на мотоциклета били изрядни.

           При извършената проверка в системата на МВР се установило, че подс.А. има наложено и административно наказание за управление на моторно превозно средство без правоспособност, поради което му съставили акт за установяване на административно нарушение №009053/15.09.2017г. /л.5/. С акта били иззети свидетелството за регистрация на мотоциклета - част II, като била свалена и иззета и едната от регистрационните табели на мотоциклета.

          Подсъдимият е неосъждан и няма криминални регистрации.

          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подсъдимият А. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в ал.2 вр.чл.63 ал.1 т.4 от НК, като на 15.09.2017г., в гр.Хасково, управлявал МПС – мотоциклет марка „***************“ с ДК№***************, без съответно свидетелство за управление на МПС категория „В”, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние, с Наказателно постановление №16-1253-001310/14.10.2016г., издадено от Началника на сектор „ПП“ при ОД-МВР-Хасково, влязло в законна сила на 10.04.2017г.

          От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието - че управлява МПС без да има това право, без изобщо някога да е бил правоспособен водач и то след като е бил наказван по административен ред за това с НП, и след като многократно е санкциониран с издадени наказателни постановления от органите на полицията. Подсъдимият А. е предвиждал настъпването на престъпния резултат и е искал именно него.

          Деянието се доказва по безспорен и категоричен начин както от обясненията на подсъдимия, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели, приложената справка от сектор „ПП“ при ОД на МВР-Хасково, приложеното заверено копие от Наказателно постановление №16-1253-001310/14.10.2016г., издадено от Началника на сектор „ПП“ при ОД-МВР-Хасково, влязло в законна сила на 10.04.2017г., характеристика, справка за съдимост, декларация и карта.

          В тази връзка съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин:

          Като прецени събраните по делото доказателства, степента на обществената опасност на извършеното престъпление, както и данните за личността на подсъдимия, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства - липсата на криминални регистрации, необремененото съдебно минало и положителните характеристични данни.

          Отегчаващи отговорността обстоятелства - няма.

          Тъй като подсъдимият е неосъждан, не е освобождаван по реда на чл.78а от НК, няма невъзстановени съставомерни вреди и за деянието се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба, разпоредбата на чл.78а от НК е приложима в конкретния случай. Отделно подсъдимият е бил непълнолетен към момента на извършване на деянието, което налага редукция по чл.63 ал.1 т.4 от НК.

          Ето защо съдът освободи подсъдимия А. от наказателна отговорност.

          За непълнолетни разпоредбата на чл.78а ал.6 от НК предвижда, че когато са налице основанията по ал.1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.

          Ето защо съдът наложи на подсъдимия наказание „обществено порицание“, което следва да се изпълни чрез публикуване на присъдата в местния печат.

          С така наложеното наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздейства възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

          Воден от горното съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                           Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.