А.н.д. № 1122 / 2017 год. на ХРС

МОТИВИ:

 

       Обвинението срещу подсъдимия Е.А.М. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че към 01.09.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество, а именно - амфетамин, със съдържание на активен наркотично-действащ компонент - амфетамин 39,9% теглови процента, на стойност 21,15 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а ал.5 вр.ал.3 предл.2 т.1 предл.1 от НК.

       В съдебно заседание РП-Хасково редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

       Подсъдимият Е.А.М. редовно уведомен, не се явява.

       Защитникът на подсъдимия е съгласен с изложената в постановлението по чл.78а, фактическа обстановка.

       Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, възприе изцяло фактическата обстановка, изложена в постановлението по чл.78а от НК а именно :

       На 01.09.2017г. св.Б.С.Д.- мл. инспектор при РУП – Хасково, съвместно с колегата си св.К.Д.Д.били на работа за времето от 19.00 часа на 01.09.2017 год. до 07.00 часа на 02.09.2017 год.

       Около 22.20 часа на 01.09.2017 год. св.Б.С.Д.и св.К.Д.Д.били в района на парк „Ямача" зад монумента на „Св.Богородица" в гр. Хасково, където спрели за проверка подс.Е.А.М..

       Така на 01.09.2017г., около 22.20 часа, зад монумента на „Св.Богородица" в гр.Хасково при извършване на проверка на Е.А.М., същият доброволно предал 1 бр. хартиена сгъвка, съдържаща бяло кристално вещество, натрошено на няколко парчета, която била в портмонето на Е.А.М., което той държал в десния преден джоб на панталоните, с който бил облечен. Предаденото от Е.А.М. бяло вещество, което държал в хартиеното листче в портмонето си, което носел в десния преден джоб на панталони, с които бил облечен, представлявало амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 39,9 % тегловни проценти с нетно тегло 0,7049 грама.

       Подсъдимият заявил, че държаното от него високорисково наркотично вещество амфетамин е негово за лична употреба.

      От изготвената по бързото производство физико - химическата експертиза се установява, че бялото прахообразно вещество, съдържащо се в хартиената сгъвка е високорисково наркотично вещество амфетамин с общо нетно тегло 0,7049 грама, съдържащ активен наркотичнодействащ компонент амфетамин 39,9 % тегловни проценти /чл. 3 ал. 2 т. 1 от ЗКНВП и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - като вещество с висока степен на риск, забранено за приложение/.

       Съгласно Постановление № 23/29.01.1998 год. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на откритото наркотично вещество амфетамин с нетно тегло 0,7049 грама възлиза на стойност 21,15 лв.

       При така установената фактическа обстановка, от обективна и субективна страна, подсъдимият Е.А.М. е осъществил престъпния състав на чл.354а ал.5 вр.ал.3 т.1 от НК, като на 01.09.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество, а именно - амфетамин, със съдържание на активен наркотично-действащ компонент - амфетамин 39,9% теглови процента, на стойност 21,15 лева, като случаят е маловажен.

       От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл-  деецът е предвиждал обществено-опасните последици, съзнавал е обществено опасния характер на деянието и е искал именно настъпването на престъпния резултат.

       Съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин :

       Е.А.М. не е осъждан и не е освобождаван по реда на чл.78а от НК. За деянието по чл.354а ал.5 от НК се предвижда наказание глоба до 1 000 лв. Няма причинени имуществени вреди. Разпоредбата на чл.78а от НК е приложима, поради което съдът освободи подсъдимия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „глоба”. Съдът обсъди отговорността на М. при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства – младата възраст, пълните самопризнания, критичното отношение към деянието, малкото количество, липсата на криминални регистрации и индивидуализира наказанието глоба на минимума – а именно глоба в размер на 1 000 лв.

       Така най-пълно ще се постигнат целите на индивидуалната и генералната превенции.

       Мотивиран така съдът постанови решението си.

 

 

 

                                                                   Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.