П Р О Т О К О Л

 

04.10.2017 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На четвърти октомври                                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                              Съдебни заседатели:                                      

                                                                  

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1176 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10,30 часа, се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение, сключено между страните, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Х.Ф.Й. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 154

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявани от прокурор М. К. и адв. Д.С. ***, защитник на подсъдимия Х.Ф.Й., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Ф.Й. ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за това, че за времето на 25.06.2017г./26.06.2017г. в гр. Хасково, при условията на опасен рецидив, сам и чрез посредствен извършител – И. М. В. /13г./ от гр. Хасково, чрез използване на техническо средство /клещи тип „келпеден”/ и чрез повреждане и унищожаване на преграда, здраво направена за защита на имот /огъване на врата на туристическа каравана, изкъртване на метален катинар, счупване на стъкло на туристическа каравана/, отнел чужди движими вещи, а именно: кабел черен на цвят - удължител със сечение 3x1,5кв.м със монтиран разклонител с 3 гнезда, с дължина 10метра; кабел черен на цвят - удължител със сечение 3x2,5кв.м с монтиран монофазен щепсел с дължина на кабела 15метра; кабел навит на макара черен на цвят - удължител с монтиран на нея монофазен щепсел и разклонител с три гнезда със сечение 3x1,5кв.м, с дължина 25метра; кабел навит на макара бял на цвят - удължител с монтиран на нея монофазен щепсел и разклонител с 3 гнезда със сечение на кабела 3x2,5кв.м., с дължина 33метра; 2 /два/ броя детски играчки - змия, бежови на цвят, пакетирани; 3 /три/ броя детски играчки - пистолет със стрели, черни на цвят, пакетирани; 12 /дванадесет/ броя детски играчки - спинери еднотипни, с три лъча - от владението на Х. М. В. с ЕГН: ********** от гр. Хасково, както и 13 /тринадесет/ броя детски играчки - спинери еднотипни, с три лъча; 2 /два/ комплекта карти за игра, хартиени с надпис „ОК” неразпечатани; Пневматичен пистолет черен на свят, марка „ИЖ – 22“, с номер на цевта 528 КО 5956,  употребяван; Пневматичен пистолет марка „ZVР и надпис „made in СZЕСНOSLOVAKIA”, с номер на цевта 60441, корозирал употребяван, с дървена дръжка; мобилен телефон марка „ZТЕ“ с ИМЕИ 359264035918357 модел „ZТ- 10/ZТЕ - G R221“, ведно с батерия за модела, употребяван; мобилен телефон марка „VODAFONE“ с ИМЕИ 354649022322248, без батерия, употребяван; Преносим компютър марка „АСЕR“ модел „Аspire 1641 WLMI“ със сериен номер LХА8605273538060ВВЕМ00, без батерия, употребяван; Преносим компютър марка „DELL“ модел „Inspiron“ 630m със сериен номер 00045651728125, с батерия, употребяван; 1 бр. нож тип „меч с дължина на острието 50см.; 3 бр. пълнители за „сачми за въздушни пушки - от владението на И. А. Х. с ЕГН: ********** от гр. Хасково, всички вещи на обща стойност 799 лева, без съгласието на И. А. Х. и Х. М. В., с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. 1 и 2, т. 4, предл. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. “б” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. 1 и 2, т. 4, предл. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. “б”, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, което да се изтърпи при първоначален „строг” режим.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Х.Ф.Й., ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените на досъдебното производство за съдебно - оценителна и дактилоскопна експертизи разноски в размер на 268,02 /двеста шестдесет и осем лева и две стотинки/ лева, а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1176/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Х.Ф.Й., ЕГН: ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Да се издаде препис от протокола на служебния защитник адв. Д.С..

Заседанието приключи в 10,50 часа.

Протоколът се изготви на 04.10.2017.

                                                                                  Председател: /п/ не се чете

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.